El trànsit diari a l'Eix Transversal creix un 36% des del seu desdoblament

La C-25 ha passat dels 8.669 vehicles diaris fins als 11.817

El 2 de gener passat va entrar en servei el desdoblament de l’Eix Transversal (C-25), que té més de 150 quilòmetres de longitud entre Cervera i Caldes de Malavella. Just abans del seu desdoblament, circulaven per la C-25 una mitjana de 8.669 vehicles diaris; el juny passat, van ser 11.817 vehicles diaris. Així, el trànsit a l’Eix Transversal ha augmentat un 36% des del seu desdoblament.
 
Tenint en compte els primers sis mesos de l’Eix ja com autovia, la mitjana diària de vehicles ha estat de 10.217; d’aquests, 7.456 corresponen a vehicles lleugers i 2.761, a pesants. Des del gener, el trànsit a la C-25 ha anat augmentant; en total, un 27,6%. El tram per on circulen més vehicles de mitjana és el de Manresa a Vic (més d’11.100 diaris) i on més ha crescut el trànsit des del gener, el de Vic a Caldes de Malavella (un 33%).
 
Millora de la mobilitat i la seguretat viària
 
L’Eix Transversal vertebra les comunicacions per carretera entre la plana de Lleida, les comarques centrals i Girona; abasta 153 quilòmetres i uneix fins a 35 municipis. El seu desdoblament ha permès millorar la seguretat i la fluïdesa del trànsit i potenciar tant les connexions intercomarcals com les de llarg recorregut. Així mateix, cal indicar que des que va entrar en servei el desdoblament, l’accidentalitat ha estat més baixa i de menor gravetat respecte d’anys anteriors i que no s’ha produït fins al moment cap accident mortal.

 
Aportació de 21,7 MEUR el 2013
 
Les obres de desdoblament de l’Eix van comptar amb un pressupost de 752,4 MEUR; per tal de finançar-les, aquesta actuació s’emmarca en una concessió d’obra pública (també conegut com a peatge a l’ombra), que inclou la redacció dels projectes corresponents, l’execució dels treballs i el manteniment de la infraestructura fins l’any 2040.
 
A partir de la posada en servei del desdoblament, la Generalitat paga un cànon a la concessionària (Cedinsa Eix) en funció del nombre, tipus de vehicles que hi circulen i quilòmetres recorreguts. Per exemple, per un vehicle lleuger que efectua el trajecte complet de l’Eix Transversal, de Cervera a Caldes de Malavella, el Govern paga 9 euros, i per un vehicle pesant, més de 12 euros. Es calcula que enguany, el Govern hi destinarà uns 21,7 MEUR. Aquesta xifra se sumarà als 134 MEUR que la Generalitat ha aportat a la concessionària per a l’execució de l’obra.
 
Implantació de l’Eurovinyeta
 
Actualment, entre un 25% i un 30% dels vehicles que circulen per l’Eix Transversal –que forma de la xarxa transeuropea (TEN-T)– són vehicles pesants, un percentatge força elevat. Amb el seu desdoblament, és  previsible que aquesta via es consolidi com a itinerari de pas de vehicles pesants entre el centre peninsular i França que, a més, vulguin evitar altres alternatives actualment de peatge explícit (AP-7/ AP-2).
 
Per aquests motius i tenint en compte que el desdoblament de l’Eix es finança mitjançant el sistema de peatge a l’ombra (a càrrec dels pressupostos públics), el Departament de Territori i Sostenibilitat hi implantarà l’Eurovinyeta. Es preveu començar a aplicar aquesta mesura, Directiva europea que s’insereix en els principis “qui contamina paga” i “qui utilitza paga” , durant el segon semestre de 2014 als vehicles de 12 tones o més.