Els càmpings gironins inverteixen 5 MEUR en la millora de l'eficiència energètica i la gestió de l'aigua

El sector ha reduït més de la meitat la despesa d'aigua en 20 anys

Els càmpings gironins han invertit aquest 2024 un total de 5 milions d’euros (MEUR) en diverses mesures i instal·lacions per millorar l’eficiència energètica i la gestió de l’aigua per tal de mitigar els efectes del canvi climàtic i reduir la petjada de carboni.

Pel que fa a la gestió de l’aigua, amb les mesures que s’han dut a terme el sector ha aconseguit reduir en els últims 20 anys més del 50% del consum d’aigua, segons  revela l’enquesta “Indicadors hídrics i de sostenibilitat dels càmpings de Girona” realitzada per l’Associació de Càmpings de Girona (ACG) entre els seus associats.

Això ha estat possible amb una gestió més eficient dels recursos hídrics implementant mesures innovadores per controlar i reduir el consum d’aigua, fomentar-ne l’estalvi i conscienciar a treballadors, proveïdors i clients perquè en facin un ús racional.

Actualment, la mitjana de consum d’aigua per unitat d’acampada se situa en els 180 per persona i dia, i en alguns càmpings la xifra arriba als  130 litres per persona i dia.

L’enquesta recull que el 74% dels càmpings fan servir sistemes de reutilització d’aigua o tenen depuradora pròpia; i molts establiments reaprofiten l’aigua de pluja, sobretot pels vàters i pel reg. Per altra banda, més de la meitat dels establiments tenen implementats sistemes de domòtica  per controlar les calderes i el reg, entre d’altres.

El sector aposta pel treball conjunt i continu per tal d’aconseguir una gestió de l’aigua  encara més eficient i per la recerca d’alternatives per afrontar episodis de sequera, en col·laboració amb els experts.

Així, per exemple, alguns establiments disposen de comptadors individuals d’aigua per sectors  i fan lectures diàries per tal de detectar possibles sobre consums per fuites o avaries. I a més, compten amb un històric de dades de 20 anys per poder analitzar-les i introduir millores en la gestió.

Per altra banda, fan formació sobre l’ús de l’aigua i sensibilització al personal propi, clients, proveïdors i empreses subcontractades; apliquen mesures per disminuir la càrrega contaminant de les aigües residuals instal·lant separadors d’hidrocarburs al rentacotxes i analitzant els filtres de les rentadores per tal de disminuir els microplàstics.

A més, molts càmpings gironins tenen instal·lats sensors o polsadors a les aixetes, i rètols per conscienciar als clients de la necessitat de fer-ne un ús racional. Disposen de pous per a reintroduir aigües de pluja al subsol i sistemes de reg gota a gota amb sensors d'humitat. També reutilitzen l’aigua de la neteja dels filtres de les piscines per als sanitaris.

Quant a l’eficiència energètica, més de la meitat dels càmpings gironins comptem amb plaques fotovoltaiques i la meitat dels establiments fan ús de plaques solars tèrmiques. Hi ha càmpings que generen gairebé 1.000 kWh.

A més, prop del 40% dels establiments utilitzen la mobilitat elèctrica; el 62% disposen de punts de càrrega per a cotxes elèctrics amb una mitjana de 3 punts de càrrega per càmping; i alguns establiments utilitzen comptadors de subministrament individuals o per parcel·les. Hi ha càmpings on el 75% del seu consum energètic ja prové de fonts pròpies d’energia renovable.

Una altra dada a destacar de l’enquesta és que gairebé la meitat dels càmpings estan certificats amb distintius sostenibles i ecològics com l’ISO 14001, Biosphere, Ecolabel, CETS i EMAS. De fet, el sector fa 25 anys que treballa en termes de sostenibilitat, conscients que l’entorn és un dels principals actius que té i les inversions que es  duen a terme prioritzen aquest àmbit.

Etiqueta ecològica europea Ecolabel pel càmping de Begur

El Càmping Begur, és el primer de les comarques gironines que ha obtingut l’etiqueta ecològica de la Unió Europea Ecolabel concedida a través de la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat i essent actualment un dels tres càmpings a Catalunya en aconseguir-la.

Aquest certificat avala l’elevada qualitat ambiental de l’establiment i s’ha obtingut després d’un procés que ha durat uns dos anys i que ha suposat realitzar inversions per millorar l’eficiència energètica, la reducció dels consums d’energia, el reciclatge i l’estalvi d’aigua.

Així mateix, s’ha valorat la utilització de recursos renovables i de substàncies menys perilloses per al medi ambient i la promoció de la comunicació i l’educació sobre temes ambientals, la formació del personal i el transport sostenible. Val a dir que el Càmping Begur va ser el primer càmping europeu en obtenir, l’any 2018, del certificat internacional de turisme sostenible Biosphere.

Altres paràmetres que inclou l’enquesta de l’Associació de Càmpings de Girona indiquen que el 76% dels càmpings usen eines digitals per reduir la generació de residus, mapes QR, claus electròniques i check-in online, entre d’altres. I també el 76% fan ús de productes de neteja ecològics.

Als càmpings gironins es comptabilitzen més de 49.000 arbres plantats amb una mitjana de 800 arbres per càmping. I el 75% de les plantes que hi ha són autòctones. A més, gairebé tots els establiments inverteixen en plantació de nova flora anualment.