'Girona Actua' ajudarà joves i aturats a trobar feina

El pla preveu incentius econòmics per a les empreses que contractin aquestes persones

L'Ajuntament de Girona i disset entitats que treballen a la ciutat han impulsat el programa 'Girona Actua' amb l'objectiu de trobar feina i millorar les capacitats d'inserció laboral de joves de fins a 29 anys i també dels majors de 45 anys, un dels col·lectius més castigats per l'atur. El programa compta amb un pressupost de 500.000 euros i beneficiarà 100 joves i 150 majors de 45 anys que s'escolliran en base als informes dels Serveis Socials.

El programa inclou accions per aconseguir que joves que van deixar inacabats els estudis puguin reprendre'ls, així com programes de formació per als aturats i incentius econòmics per a les empreses que contractin aquestes persones. El ple del maig va aprovar destinar 500.000 euros a un Programa de Foment de l'Ocupació i lluita contra l'atur. Per fer-lo, l'ajuntament va decidir abans realitzar una enquesta del mercat de treball a la ciutat per conèixer amb detall la situació i els perfils més afectats per la crisi. Un cop conegudes aquestes dades, s'ha posat a treballar amb el Consell de Cohesió i Servei Socials en el disseny del programa que ha anomenat 'Girona Actua'. "Actuem davant d'una emergència, però no actuem circumstancialment ni precipitadament", ha destacat l'alcalde, Carles Puigdemont.

Puigdemony ha destacat que s'ha treballat des de les àrees de Serveis Socials i la de Promoció i Ocupació de manera conjunta, fet que fins ara no s'havia donat quan es parlava de plans d'ocupació. D'aquesta manera, serà Serveis Socials qui decidirà qui són els beneficiaris de les accions del programa, escoltant també els consells i perfils que els facin arribar des de les disset entitats que participen en el projecte.

El 'Girona Actua' s'ha decidit orientar per millorar l'ocupabilitat de dos sector concrets. Per una banda, els joves de 16 a 29 anys i, per altra, els majors de 45 anys ja que, en base a l'enquesta realitzada per l'ajuntament, es va saber que un terç dels aturats de la ciutat es troben en aquesta franja d'edat.

La regidora de Promoció i Ocupació, ha explicat que s'escolliran un centenar de joves per poder-los incloure en el programa, amb la voluntat de millorar la seva formació i aconseguint que, aquells que van deixar els estudis de forma prematura, puguin acabar-los. El programa els facilitarà un tutor i assessorament per poder garantir que acaben la formació.

Per altra banda, pel que fa als majors de 45 anys, s'escolliran perfils o bé de famílies monoparentals sense cap xarxa de suport o membres de famílies sense ingressos. Segons destaca Madrenas, són un col·lectiu amb dificultats per trobar feina a causa de la seva edat i, habitualment, han de fer front a càrregues familiars.

Incentius econòmics per a les empreses

Per a aquest col·lectiu, s'han previst mesures d'orientació i acompanyament en la inserció i també ajuts econòmics per a les empreses que contractin participants en el programa. Segons ha destacat Madrenas, aquelles empreses de la ciutat que els donin feina només hauran de pagar part del seu sou. En concret, si es tracta de joves, el programa finançarà el 50% del Salari Mínim Interprofessional (SMI) i, en el cas dels majors de 45 anys, el 75% del SMI si es tracta de contractes a jornada parcial (fins a 25 a la setmana) i el 100% si són programes de jornada completa.

Del total de 500.000 euros destinats al programa, 200.000 aniran al col·lectiu de joves i 300.000 a la resta de col·lectius, especialment als majors de 45 anys. En concret, 238.0000 euros es destinaran a pagar despeses de personal tècnic que acompanya els beneficiaris en programes d'inserció, 112.000 en l'acompanyament a la formació dels joves i 148.000 euros per als ajuts a la contractació a les empreses.

La portaveu de les entitats signants, Núria Martínez, ha destacat la importància de treballar conjuntament entitats i ajuntament i ha recordat que era una reivindicació que fa temps que venien fent. A més, ha reconegut que el projecte és un "repte" perquè s'han escollit perfils que, a banda de tenir problemes per trobar feina, acumulen "altres dificultats". "Hi haurà fracassos i persones que no podran pujar al tren, però els hem de donar l'oportunitat", ha manifestat Martínez.