El 66% dels nous casos atesos per Support-Girona el 2023 són de peticions voluntàries

L'organització que atén persones amb discapacitat ha tancat l'any amb gairebé quatre casos nous cada setmana

L'organització Support-Girona, dedicada al suport jurídic i social de persones amb discapacitat a les comarques gironines, ha tancat el 2023 amb un total de 1.265 persones ateses. D'aquestes, 204 són casos nous, que és la xifra més alta des que l'entitat va començar l'activitat fa 20 anys.

A més, un 66% d'aquests usuaris nous han sol·licitat rebre suport voluntàriament. La directora tècnica de Support-Girona, Glòria Cerrato, atribueix aquest augment de peticions expresses per part dels interessats a la tasca "pedagògica" que es fa des de l'entitat.

També es treballa perquè les persones acompanyades puguin viure en comunitat i no en centres, així com perquè l'aplicació de la llei s'ajusti a la voluntat expressada per la persona.

Ara com ara, Support-Girona atén 1.310 persones amb algun grau de discapacitat, sigui intel·lectual, psicosocial o derivat del procés d'envelliment o l'afecte d'alguna malaltia neurodegenarativa. També es dona suport a persones que estan immerses en canvis de gènere, així com persones que hagin sol·licitat l'eutanàsia o, fins i tot, aquells que volen planificar com volen ser atesos quan necessitin suport. D'aquest últim cas, Support-Girona en va atendre un centenar l'any passat.

La feina de l'entitat sostinguda al llarg de més de 20 anys ha permès que cada cop siguin més les persones que s'hi dirigeixen de forma voluntària. En concret, l'any passat ho van fer el 66% dels 204 casos nous.

"Cada setmana s'han vinculat a nosaltres gairebé quatre persones i la majoria ho fan de forma voluntària", explica la directora tècnica de Support-Girona, Glòria Cerrato, que atribueix aquestes xifres sobretot a la tasca "pedagògica" que es fa des de l'entitat, però també a la reforma legal del setembre del 2021 sobre els drets jurídics de les persones amb discapacitat.

Respectar jurídicament a les persones acompanyades

Tanmateix, des de l'entitat es mostren convençuts que "la interpretació que es fa moltes vegades de la llei no és l'adequada". "No s'escolta i no es respecta bé a les persones", critica Cerrato, que diu que "moltes vegades el jutge no acaba respectant els desitjos i els drets de les persones". Una casuística a què Support-Girona posa el focus per poder revertir. De fet, l'any passat l'organització va presentar un total de quinze recursos a aquelles resolucions judicials que, considera, no s'ajustaven a la voluntat expressada per la persona.

Del conjunt de procediments assumits per l'entitat via judicial després de la reforma legal, el 63% han estat instats per la mateixa persona; el 24%, per la fiscalia (mitjançant informes dels serveis socials o de salut); un 7%, per qui presta el suport i no pot continuar i un 6%, per la família.

Motius de suport per edats

Pel que fa a l'atenció de l'entitat per franges d'edat, les dades registrades per Support-Girona reblen que la discapacitat psicosocial de les persones a qui acompanyen té una major incidència entre els 40 i els 69 anys, mentre que la discapacitat intel·lectual se situa sobretot entre els 50 i els 69 anys. El deteriorament cognitiu es dona principalment en les franges de més edat (de 70 fins a 100 anys) i en el grup de menor edat, de 20 a 29 anys, hi continua predominant el diagnòstic de discapacitat intel·lectual, seguit de la discapacitat psicosocial i el trastorn de conducta, que ha augmentat respecte a l'any anterior.

Alta complexitat sobretot entre els 30 i els 60 anys

En termes de grau de complexitat, dels 204 casos nous que va agafar l'any passat Support-Girona, 45 complien els requisits de complexitat. D'aquestes, el 29% es trobaven en la franja d'edat de 18 a 30 anys, un 47% entre els 30 i els 60 anys, i un 24% en la franja de majors de 60 anys. A diferència d'anys anteriors, la franja d'edat amb el percentatge més alt de casos complexos és la de 30 a 60 anys.

Malgrat l'increment de casos, el nombre de situacions complexes ha disminuït respecte als anys anteriors, a causa de la concreció dels requisits per mesurar la tipologia de complexitat. Per exemple, el fet que una persona disposi de pocs ingressos o presenti consum de tòxics es considera un factor de risc i no de complexitat. La majoria dels casos complexes tenen en comú el diagnòstic de patologia dual. Segons Support-Girona, les dificultats que es troben a l'hora d'intervenir són, principalment, la manca de recursos i la falta de consciència per part de la comunitat sobre el dret a decidir de les persones amb discapacitat.

El 55% de les persones acompanyades viuen en la comunitat

En termes d'habitatge, la prioritat per a l'entitat és que les persones puguin viure a la comunitat amb "tots els suports necessaris per tenir una vida digna i en igualtat de condicions amb els altres". Segons les dades de 2023, el 55% de les persones ateses per Support-Girona viuen a la comunitat i el percentatge augmenta.

Pel que fa a la resta, un 35% de les persones acompanyades resideixen en establiments o recursos amb resolució administrativa integrats a la cartera de Serveis Socials, mentre que un 10% no disposa de domicili fix, ja sigui a causa d'una pena privativa de llibertat, de situacions de sensellarisme o de residència en comunitats terapèutiques temporals.

Amb l'objectiu fonamental que un nombre cada vegada major de persones puguin viure i estar connectades amb la comunitat, la directora tècnica de Support-Girona, Glòria Cerrato, considera que "és crucial que els ajuts vagin associats a la persona i no a l'espai on decideix viure".

En aquesta línia, Cerrato ha criticat que les subvencions públiques són molt més elevades quan esculen un centre que viure en un habitatge propi, "que és el que vol la majoria". Per facilitar-los la segona opció, l'entitat proposa compartir habitatge entre persones amb una situació similar. En aquest sentit, l'any passat va tancar amb 37 grups de convivència a diferents poblacions de les comarques gironines.

Batalla pel bloqueig bancari

En paral·lel, Support-Girona denuncia que durant el 2023 van continuar els entrebancs amb les entitats bancàries, que han bloquejat els comptes de persones que legalment tenen la potestat d'operar sense autorització de tercers. Per revertir-ho, l'organització ha col·laborat amb les persones afectades per crear un document, en què expressen la seva voluntat d'operar lliurement, però asseguren que les entitats bancàries no l'han reconegut. Per això, han optat per recórrer al Banc d'Espanya i als tribunals. Concretament, l'any passat es van presentar quatre reclamacions al Banc d'Espanya i dues demandes judicials.

Support-Girona

Support-Girona és una entitat que dona suport global i individualitzat a persones amb discapacitat, amb les quals té un vincle legal, promovent la inclusió social i els drets humans. Exerceix mesures de suport per designació judicial, notarial o atorgament propi, guiada pel respecte i mitjançant el suport a la presa de decisions de les persones acompanyades.

A través de l'aplicació dels principis de la Convenció de Nacions Unides sobre Drets de les Persones amb Discapacitat, l'entitat treballa, de manera personalitzada i en xarxa amb organitzacions, professionals i persones del seu entorn per proporcionar els suports que les persones poden necessitar en les seves decisions de vida.

L'any passat, Support-Girona va executar la seva tasca amb una plantilla de 126 professionals, el 80% dels quals pertany a l'Àrea d'Atenció a la Persona. Concretament, des de l'àrea social s'han fet un total de 206.474 actuacions. D'aquestes, 85.696 han estat accions directes d'acompanyament (visites de seguiment, compres o acompanyaments mèdics per exemple). I la resta, són les accions indirectes necessàries per proporcionar el suport adaptat a les necessitats individuals, i les activitats d'oci organitzades, un total de 1.533.