1.444 gironins voten als primers Pressupostos Participats dels Barris

El barri de la Pujada de la Torrassa ha marcat el màxim de participació amb un 23’95%

Un total de 1.444 gironins i gironines han participat a la primera consulta de Pressupostos Participats dels Barris, que s’ha portat a terme durant la jornada d’avui a 29 barris de la ciutat. Dels 65.186 veïns i veïnes cridats a participar en aquesta consulta, un 2’22% s’han acostat als onze punts de la ciutat que s’havien habilitat per fer les votacions. El barri amb la taxa de participació més alta ha estat el de la Pujada de la Torrassa, amb un 23’95%, seguit pels barris de la Vall de Sant Daniel (13’17%), Campdorà (13’04%) i Mas Ramada (9’74%).

L’alcalde de Girona, Carles Puigdemont, ha valorat aquesta primera experiència de consulta participativa com a “altament positiva”. “Podem començar a superar la fase d’escepticisme en la qual s’han vist sempre els processos de participació com a més demagògics que pràctics i s’ha de passar a una fase d’autoconvicció per creure que consultes com aquestes no només són possibles, sinó també útils i necessàries”, ha subratllat. De cara a les properes edicions, Puigdemont ha ressaltat que “cal anar evolucionant” i que cal “aprendre i entendre com millorar aquest model i anar a més”, per exemple, utilitzant eines tecnològiques.

Durant tota la jornada, de les 9 del matí a les 8 del vespre, totes les persones empadronades als diferents barris de la ciutat, majors de divuit anys i que poden participar a les eleccions municipals, han pogut escollir quin és el projecte que els agradaria que s’executés al seu barri. Les meses han estat presidides per personal municipal per tal de garantir la transparència i el bon funcionament del procés. Els votants han hagut d’escollir i marcar una sola opció. Es durà a terme el projecte més votat, malgrat que si la primera opció no esgotés el pressupost assignat a cada barri es portaria a terme també la segona opció més votada pels veïns i veïnes. Aquests projectes s’executaran en els propers mesos.

El procés

Per tal d’escollir els projectes de cada barri que s’han sotmès a la consulta, s’ha seguit un procés definit. Fins a principis de juny, es van dur a terme les assemblees de barri, en les quals les entitats van realitzar propostes per portar a terme a cada barri. En algunes assemblees també hi van assistir veïns i veïnes.
Una vegada celebrades totes les assemblees de barri, els projectes proposats es van traslladar a l’Equip de Valoració Tècnica i Econòmica, que ha informat sobre la seva viabilitat i el passat 9 de juliol es van traslladar a la Comissió Mixta de Ciutat per tal d’acabar de definir quins projectes se sotmetrien a consulta a cadascun dels barris el 17 de juliol.

En l’Equip de Valoració Tècnica i Econòmica hi van participar tècnics municipals d’Urbanisme, de Mobilitat i Via Pública, de Serveis Socials, d’Esports, d’Educació, de Serveis Jurídics i d’Intervenció, de Cultura, de Sostenibilitat, de Seguretat Ciutadana i d’Informàtica. Aquest equip va valorar un total de 88 propostes presentades per les entitats dels 30 barris, de les quals una no era viable jurídicament i onze no ho eren per raons econòmiques.

El Barri Vell, amb un pressupost de 37.979’78 euros, va presentar tres projectes. Dos no eren viables econòmicament i el tercer feia referència a una problemàtica recentment solucionada. Per aquest motiu, s’ha decidit posposar la proposta definitiva i la consulta fins a una data encara per decidir, tot i que es faran els esforços necessaris per a què sigui al més aviat possible.