Acord a Girona per igualar les retribucions dels triennis del personal laboral i funcionari

La mesura permetrà millorar les condicions econòmiques de gairebé 200 treballadors

La mesa general de negociació de l'Ajuntament de Girona ha aprovat per unanimitat que s'igualin les retribucions per triennis que cobra el personal laboral amb el personal funcionari. Segons l'Ajuntament, la mesura permetrà millorar les condicions econòmiques de gairebé 200 treballadors municipals.

Tant l'equip de govern com els sindicats de la mesa (CCOO, Intersindical, CSIF i UGT) celebren que s'hagi pogut tancar un acord en aquesta proposta introduïda per CCOO i remarquen que va "en la bona direcció per resoldre les situacions laborals del consistori".

Fins ara, l’Ajuntament de Girona reconeixia al personal laboral els serveis previs prestats de forma ininterrompuda en aquesta administració. Amb aquest acord, també es reconeixeran els serveis previs prestats en altres administracions, així com tots els períodes treballats a l’Ajuntament.

Es tracta d'un dret regulat per llei i que és d'aplicació a les persones en règim administratiu o funcionarial. L'acord adoptat per la mesa el fa extensiu també al personal en règim laboral. Amb aquest reconeixement la totalitat dels serveis prestats a les administracions públiques s'acumulen i computen a efectes d'antiguitat, cosa que té efectes en el càlcul de l'antiguitat (triennis) que s'abona a la nòmina.

L'aplicació de l'acord es farà efectiva un cop s'hagi aprovat definitiva per ple. Des del servei de Recursos Humans es donaran les instruccions al personal laboral per a la tramitació i presentació de la documentació necessària.