La planta de compostatge de la Selva tracta més de 38.000 tones el 2012

El consell comarcal es fixa com a objectiu millorar els índex de reciclatge del paper i l'orgànica

La planta de compostatge de la Selva, situada a Santa Coloma de Farners, va tractar durant el 2012 un total de 38.132 tones de residus, un 1% menys que l'any anterior. El consell gestiona la brossa de 22 dels 26 municipis de la comarca i, segons els responsables del servei, els índex de reciclatge es troben per sobre de la mitja de la demarcació. Les assignatures pendents són, però, el paper i l'orgànica i, per això, s'han fixat com a objectiu per al 2013 incidir més amb campanyes per aconseguir que els ciutadans separin aquests elements.

Després que sis municipis hagin derivat les competències sancionadores al consell, aquest ha tramitat les primeres 24 sancions a ciutadans que no reciclen bé. El consell comarcal de la Selva dóna servei a una població de 110.000 habitants, corresponent a 22 dels 26 pobles de la comarca. Aquest municipis han derivat al consell, a través de l'empresa Nora, la recollida i gestió de les seves escombraries. Falten per incorporar-se al servei alguns municipis importants com Santa Coloma o Lloret, però des del consell recorden que sovint tenen contractes en vigència amb empreses privades i que, un cop vencin, intentaran que requereixin els serveis del consell comarcal.

Durant el 2012, per les instal·lacions de Santa Coloma de Farners -que han estat ampliades i modernitzades recentment- van passar més de 38.000 tones de residus. Segons ha explicat el cap del departament d'Organització de l'entorn i el territori del Consell Comarcal de la Selva, Felip Toledo, suposa una reducció de l'1% respecte l'any anterior, una reducció lleugerament per sota que l'experimentada al global de Catalunya.

Toledo ha explicat que l'índex global de reciclatge a la planta és del 35%, per sobre del de la demarcació de Girona (34,2%), però que hi ha assignatures pendents com el paper o l'orgànica, fraccions en què no s'assoleixen els índex de reciclatge òptims. Per exemple, en el cas de la matèria orgànica, només es recicla un 25,5%, lluny del 55% que s'estableix com a desitjable. El mateix passa amb el paper, ja que es recicla el 40% quan l'índex marcat és del 75%. En canvi, en d'altre fraccions com els envasos, on l'índex estipulat és del 25%, el consell es troba en el 38%.

El responsable del servei ha explicat que per al 2013 s'han fixat com a objectiu global augmentar encara més la recollida selectiva per tal d'anar reduint progressivament el rebuig que envien a l'abocador de Lloret de Mar. Aconseguir reduir les tones de rebuig fa que, per una banda, es contribueixi a millorar índexs mediambientals i, per altra, és un estalvi per a l'ens ha de pagar pels residus que envia a l'abocador.

Tramitació de les primeres sancions

Toledo ha explicat que durant el 2012 van assumir les competències sancionadores dels municipis d'Arbúcies, Blanes i Vidreres. El consell comarcal ha redactat una ordenança tipus per facilitar-la a tots els municipis per garantir que, malgrat no tinguin recursos, puguin aprovar unes normes que estipulen com s'ha de reciclar i que recullen les sancions en cas de no complir-ho. Llavors, els municipis poden delegar en el consell les inspeccions i la tramitació de les denúncies.

Els primers expedients sancionadors que ha tramitat el consell han estat a Blanes on, de setembre a desembre del 2012, s'ha fet una primera prova pilot centrada, especialment, en controlar si es feia bé el reciclatge a la zona centre, on es fa porta a porta. En aquests quatre mesos, el consell ha tramitat 24 expedients. Les sancions per no complir amb els horaris o per no reciclar cada fracció on toca són de 150 euros. Toleda ha explicat que durant l'estiu faran més controls, especialment en sectors on hi ha establiments turístics i de restauració.

Aquest 2013 tres pobles més han delegat les competències sancionadores al consell comarcal. Es tracta d'Amer, Massanes i Hostalric.

Crítiques a la planta de triatge de Lloret

El president del consell comarca, Salvador Balliu, ha criticat que una planta de triatge com la que l'Agència Catalana de Residus ha fet a Lloret de Mar estigui tancada nou mesos després d'acabar-se les obres. Amb un cost de més de 40 MEUR, la planta no pot entrar en funcionament perquè no hi ha prou brossa a la Selva per poder-la posar en marxa i la Generalitat estudia portar-hi residus d'altres comarques.

Balliu ha manifestat que la planta és una obra "faraònica" i fins i tot ha qüestionat que calgués fer-la.