Girona repararà i millorarà part del tram de la séquia Monar a les hortes de Santa Eugènia

L’actuació permetrà solucionar les filtracions i la pèrdua d’aigua d’aquest punt del canal

L’Ajuntament de Girona repararà i millorarà un tram del marge esquerre de la séquia Monar al seu pas per les hortes de Santa Eugènia. L'objectiu és solucionar les filtracions i la pèrdua d’aigua d’aquest punt del canal, així com contribuir a la restauració del valor patrimonial d’aquest espai natural de la ciutat. D’aquesta forma es pretén aconseguir una millora paisatgística global i desenvolupar un nou producte de turisme natural i verd en aquesta zona.

L’actuació s’engloba dins el projecte Menja’t Girona, que té per objectiu principal convertir les hortes en el motor del turisme sostenible de la ciutat. Aquest matí s’han aprovat per Junta de Govern Local les obres que es trauran a licitació per un cost de 106.375,52 euros (IVA inclòs) i una durada de 3 mesos.

“Aquests fons es van demanar per millorar l’eficiència de les xarxes de conducció de l’aigua, en aquest cas de les hortes de Santa Eugènia. Vull destacar la importància d’actuar amb previsió i amb rigorositat per avançar-nos i donar sortida a les necessitats que aniran sorgint.

Les hortes de Santa Eugènia tenen un valor molt important per a la ciutat, tant paisatgístic com agrícola amb productes de proximitat, i també d’esbarjo perquè en gaudeixen tots els gironins i gironines. I alhora ajuda a captar turisme amb altres sensibilitats i a descentralitzar-lo”, ha afirmat la vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Girona, Gemma Geis i Carreras.

Amb aquesta actuació se solucionaran les filtracions i la pèrdua d’aigua que transporta el canal de la séquia Monar en el tram paral·lel al carrer del Costabona entre les cruïlles amb els carrers de Manel Viñas i Graugés i de les Agudes.

Per tant, l’obra pretén solucionar la manca d’estanquitat d’aquest tram del canal, el seu deteriorament i, alhora, millorar l’estabilitat del marge. Es durà a terme una solució poc invasiva i integradora, en un espai que pretén ser un valor ambiental de la ciutat.

A més, aquesta reparació ajudarà a impulsar altres actuacions del projecte Menja't Girona. Aquestes mesures són la millora de la xarxa de recs i canals de les hortes de Santa Eugènia; la preservació de la biodiversitat i el control de la flora exòtica invasora; la riquesa hortícola dels cultius; garantir els recursos necessaris per a la bona producció hortícola, o l’elaboració de tallers formatius adaptats a les persones hortolanes per fomentar sistemes de reg eficients.

Les hortes de Santa Eugènia, així com altres espais vinculats al patrimoni hortícola de Girona, posseeixen una gran importància, tant des de la idea d'oferir una imatge viva de la tradició i identitat agrària com per la riquesa que aporten des del punt de vista de la biodiversitat i ecosistemes de flora.

La séquia Monar n'és l'eix vertebrador, que permet aportar-hi l'aigua de forma canalitzada i segura; i, per tant, és la infraestructura cabdal per donar continuïtat als usos i activitats hortícoles d'aquest espai.