Un 67% d'alumnes que començaran a la UdG ho faran en primera opció

La universitat rebrà un total de 3.439 nous estudiants al setembre, un 1,8% més que el curs passat

Un 67% dels alumnes que iniciaran els estudis a la Universitat de Girona (UdG) el curs vinent han accedit al grau que havien escollit en primera opció. La Universitat de Girona rebrà el curs 2013-2014 un total de 3.439 alumnes nous de primer curs, un 1,8% més que el curs passat. D'aquests, 2.312 (un 67%) han aconseguit entrar a la primera opció. Les carreres amb la nota de tall més alta han estat, per aquest ordre, Medicina, la doble titulació de Biologia i Biotecnologia, Biotecnologia i la doble titulació de Mestre d'Educació Infantil i Primària.

Les titulacions més demandades en primera preferència són Pedagogia, la doble de Mestre d'Infantil i Primària, Educació Social i Medicina. La Universitat de Girona ofereix per al curs 2013-2014 3.560 places de nou accés per als 52 estudis de grau que imparteix, tant en els centres propis com en els adscrits. Per cobrir aquesta oferta docent, en aquesta primera assignació universitària, la UdG rebrà 3.439 nous estudiants, un 1,8% més que el curs passat.

Del total d'alumnes que tenen assignada la UdG, 2.312 són en primera preferència. És a dir, que el 67% dels alumnes han accedit als estudis i a la universitat que havien escollit com a primera opció. Aquesta xifra representa un lleuger increment (1,3%) respecte el curs anterior. Des de la UdG, han destacat positivament el fet que augmenti el nombre d'alumnes que escullen estudis de la UdG com a primera opció. "Són dades que ens indiquen la consolidació de la UdG com a institució de referència i de reconeixement per als preuniversitaris", destaca la UdG en un comunicat.

Les sol·licituds totals que ha rebut la UdG han estat 17.550, una xifra molt similar a la de 2012, quan en va rebre 17.503. La distribució dels estudiants assignats per vies d'accés és molt semblant a la del curs anterior. Els estudiants procedents de batxillerat suposen més del 74 % dels assignats.

Les notes de tall més altes

Quant a les notes de tall de les titulacions que ofereix la UdG, hi ha nou estudis que superen la nota de 8 sobre 14. La carrera amb la nota més alta ha estat Medicina (11,990) seguida del doble grau de Biologia i Biotecnologia (10,790); Biotecnologia (9,972); el nou doble grau de Mestre en Educació Infantil i en Educació Primària (9,630); la doble titulació de Biologia i Ciències Ambientals (9,034); Mestre Educació infantil (8,275); Infermeria (8,130) i Mestre en Educació Primària (8,082).

Les titulacions amb més demanda, en primera preferència (en relació a l'oferta de places) són Pedagogia, doble titulació de Mestre d'Educació Infantil i Primària, Educació Social, Medicina, Infermeria, Biologia amb Biotecnologia, Biologia amb Ciències Ambientals, Criminologia i Publicitat i Relacions Públiques.

Els estudiants assignats en primera preferència a la Universitat de Girona poden formalitzar la matrícula al seu centre docent des del 15 al 19 de juliol. Els estudiants que no han estat assignats en aquesta primera fase del procés, podran saber a partir del 25 de juliol si han entrat en les opcions de la segona fins a la vuitena.