Salt multa deu veïns en una setmana per deixar els residus fora els contenidors

Les sancions poden ser de 400 euros o superiors

La Policia Local de Salt (Gironès) ha multat en només una setmana de controls a una desena de ciutadans que deixaven les bosses d’escombraries fora dels contenidors. Per aquest motiu, el cos policial intensificarà a partir d’ara la vigilància en alguns punts del municipi per evitar que es produeixin aquestes acumulacions de residus.

Així els agents faran controls de manera aleatòria per diversos sectors del municipi de Salt i també a diverses franges horàries amb la voluntat d’enxampar ‘in fraganti’ els autors d’aquests abocaments. A més, el consistori alerta que alguns agents poden fer vigilància de paisà amb la voluntat d’eradicar aquesta pràctica incívica.

Aquesta infracció comporta sancions de 400 euros o superiors si hi ha reincidència o algun element punible més, d’acord amb el que contempla l’ordenança municipal “en cas d’abandonament, abocament o eliminació incontrolada de qualsevol naturalesa i la constitució de dipòsits de residus”.

Les actuacions practicades per als agents palesen que l’abocament incontrolat d’aquests residus se sol produir a primera hora del matí, entre les 6 i les 9 hores, o al vespre, entre les 19 hores i les 22 hores. Pel que fa a les zones on s’ha detectat bosses d’escombraries en punts on no pertocaria s’han identificat fins a set punts diferents, la majoria en zones perifèriques del municipi.

En alguns dels casos, la Policia Municipal ha pogut identificar l’infractor obrint la bossa de deixalles que es trobava fora del contenidor i trobant alguna documentació que palesava qui havia comès la infracció i també s’han emprat les càmeres de control policial.

“En només una setmana hem sancionat aquesta desena de ciutadans que no compleixen amb l’ordenança de residus, per això, com a govern municipal anunciem que mantindrem el control per evitar aquestes infraccions”, expressa la regidora de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, Margarida Gallardo.

En aquesta línia, Gallardo també fa una crida “al civisme als ciutadans dels municipis veïns amb altres sistemes de recollida de residus, ja que hem detectat que algun infractor aprofita el pas pel municipi de Salt per deixar la bossa fora dels contenidors i aquestes sancions mostren que no hi ha impunitat cap aquests actes incívics”.

En alguns casos, la infracció de l’abocament de residus hi va anar aparellat altres infraccions de les ordenances municipals. Així per exemple, es va multar a dos vehicles per estacionar a la via pública mentre es deixava la bossa de deixalles, una multa contra l’ordenança de civisme i es va tramitar una sanció per manca de respecte a l’autoritat.

Avui el plec del nou contracte al plenari

Precisament avui, el ple municipal que tindrà lloc a les set de la tarda té previst posar a aprovació del plenari el plec de condicions del nou contracte de recollida de residus i neteja viària que entrarà en vigor a partir del febrer del 2024, un cop s’hagi adjudicat el servei a l’empresa que guanyi el concurs públic.

Un plec que preveu un contracte de dos anys de vigència amb la possibilitat d’un any més de pròrroga i contempla millores respecte l’actual servei, com és la incorporació de la recollida de fracció orgànica comercial sis dies a la setmana o el reforç de l’escombrat amb 250 hores més.

També s’incorpora un control de qualitat objectiu que permetrà al consistori penalitzar l’empresa si es deixa de fer algun servei o la neteja en algun punt del municipi acaba sent deficient.