Arbúcies regula l'ús dels patinets elèctrics al municipi

Imposa una edat mínima, obliga a registrar-lo, tenir assegurança i respectar límits de velocitat

L'Ajuntament d'Arbúcies (Selva), ha aprovat una nova ordenança municipal per l'ús de patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat personal. Aquesta estableix que l'edat mínima per a conduir patinets serà de 14 anys i, a més a més, s'hauran de registrar tots aquests vehicles al consistori i presentar la corresponent assegurança de responsabilitat civil.

En el cas de menors d'edat, els tutors legals seran els responsables. El límit de velocitat s'estableix als 30 km/h i si es tracta de circular en espais reservats a vianants, la velocitat màxima serà de 10 km/h.

Els conductors de patinet també hauran d'utilitzar casc de forma obligatòria i no es podrà circular amb més d'una persona per vehicle. L'ordenança també contempla altres obligacions com ara respectar els senyals de trànsit, no es podrà circular amb auriculars o practicar acrobàcies fora dels llocs habilitats.

Els usuaris que incompleixin alguna de les mesures que contempla l'ordenança, podran ser sancionats i, fins i tot, la Policia Local, podrà efectuar la retirada del patinet en els mateixos supòsits que la resta de vehicles.

La nova normativa també fa esment a l'estacionament d'aquests tipus de vehicles, de manera que només podran aparcar als llocs habilitats i, en cas de no haver-n'hi, ho podran fer a les zones d'estacionament lliure en calçada o bé als aparca bicis existents al municipi.

"L'ordenança, treballada els darrers mesos amb el cap de la Policia local,  pretén minimitzar el perill a l'espai públic i regular un fenomen nou, dotant de més eines la policia local per perseguir les actituds incíviques i temeràries ", afirma el regidor de Governació, Jaume Salmeron.