Joan Boadas, nou cronista oficial de Girona

Salellas l'ha qualificat com "una assegurança de vida i garantia de futur" per a la ciutat

L’Ajuntament de Girona ha nomenat aquesta tarda l’arxiver i historiador Joan Boadas com a cronista oficial de la ciutat. L’acte de presa de possessió, que ha tingut lloc al Saló de Descans del Teatre Municipal, ha estat presidit per l’alcalde de Girona, Lluc Salellas.

També hi han participat el nou cronista de la ciutat i la geògrafa Montserrat Terradas, que n’ha repassat la trajectòria professional i vital amb una glosa.

“Els cronistes han recollit els fets i han treballat per democratitzar i socialitzar l'accés al coneixement i això és imprescindible per seguir sent una comunitat i no un conjunt d'individus. Cronista, vostè és una assegurança de vida per aquesta ciutat davant de la societat de la immediatesa en què vivim. És, per tant, garantia de futur”, ha subratllat Salellas.

Aquest és un càrrec honorífic que té la finalitat de contribuir en el coneixement i la difusió de la història i del patrimoni de la ciutat i que existeix a la ciutat des del 1864. El seu nomenament es va aprovar en el Ple del mes de maig.

Boadas ha estat cap del Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l'Ajuntament de Girona des del mes de febrer de 1990 fins a la seva jubilació, el desembre del 2022. Va ser també cap de l'Àrea de Cultura del consistori gironí del 1992 al 1997, i abans havia estat arxiver dels ajuntaments de Caldes de Malavella i de Salt. A més, és gerent de la Fundació Museu del Cinema, ha estat president de l'Associació d'Arxivers de Catalunya del 2001 al 2005 i ha ostentat diferents càrrecs en organismes internacionals.

L'any 2022 va ser premiat pel Consell Internacional d'Arxius amb el Fellow of the International Council on Archives (ICA). D’aquesta forma, va entrar en el selecte grup de 20 persones que han obtingut aquest reconeixement en l’àmbit internacional. També va rebre l’Emmet Leathy Award, considerat el Nobel de l'arxivística, per la seva dedicació i excel·lència en la gestió de la documentació i la informació.

Joan Boadas substituirà a l’historiador Enric Mirambell, qui va ostentar el càrrec de cronista de la ciutat des del 13 de gener de 1987 fins a la seva mort, el març del 2020. També han tingut aquest càrrec les següents persones: Narcís Blanch Illa (nomenat el 22 de febrer de 1864), Enric Claudi Girbal (17 de juny de 1867), Joaquim Pla Cargol i Carles de Bolós Vayreda (4 de gener de 1957), i Lluís Batlle Prats i Jaume Marqués Casanovas (26 de gener de 1979).

Aquest títol honorífic és de caràcter vitalici. Les seves funcions són resoldre consultes sobre aquells temes relacionats amb el passat i el present de la ciutat; col·laborar en actuacions de recuperació del patrimoni documental, bibliogràfic, artístic i etnogràfic; participar en la promoció i l’impuls d’estudis vinculats al patrimoni històric; participar en la divulgació del passat i el present de la ciutat, i redactar anualment un informe valoratiu de les activitats més remarcables vinculades al patrimoni històric de Girona i fer-ne la lectura en el plenari municipal.