Figueres crea un comissionat sobre les infraestructures i el ferrocarril

El presidirà l’exalcalde Joan Armangué i estarà format per 19 experts

El ple municipal de l’Ajuntament de Figueres (Alt Empordà) ha aprovat avui la creació del Comissionat per a la transformació ferroviària de la ciutat, liderat per l’exalcalde Joan Armangué i un grup amb 19 membres de reconegut prestigi i experiència en els àmbits d’infraestructures, arquitectura, urbanisme, logística, administració pública, desenvolupament econòmic i empresarial de la comarca.

L’aprovació definitiva del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Figueres, obre una etapa de grans reptes per a la transformació de la ciutat. Entre ells hi ha la redefinició de la xarxa ferroviària que creua la ciutat, la connexió amb el tren d’alta velocitat (TAV), la mobilitat i les infraestructures viàries que cal desencallar en el marc d’aquesta transformació.

Per aquest motiu el govern municipal ha impulsat la creació d’aquest Comissionat per la transformació ferroviària de Figueres.

Els objectius d'aquest nou ens seran l’assessorament en matèria d’infraestructures ferroviàries i viàries, dels plans i projectes que se'n derivin, així com de l’anàlisi i estudi dels efectes induïts, tant en l’àmbit social, econòmic, urbanístic i de mobilitat, a Figueres i l’Alt Empordà.

També es farà un seguiment dels projectes i obres d'infraestructures ferroviàries i viàries, derivades de la construcció de la Variant de Figueres del tren convencional i de l’Estació intermodal Figueres-Vilafant, així com de la implantació del Corredor Mediterrani al seu pas i dels seus efectes per l’Alt Empordà.

Es vol impulsar la col·laboració i coordinació amb el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) i el Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya, així com dels seus organismes dependents (ADIF, RENFE, INCASOL) i d’altres ens supramunicipals.

També es vol fomentar la col·laboració i coordinació amb els ajuntaments de l’àrea urbana i de la comarca.

D'altra banda és té intenció de formular propostes d’actuació per a la transformació urbanística, social, econòmica i de mobilitat a les zones urbanes relacionades amb la construcció de l’Estació intermodal Figueres-Vilafant i de l’alliberament de l’actual traçat ferroviari al seu pas per la ciutat.

En un altre ordre de les coses volen Impulsar la informació i participació ciutadana en relació als plans, projectes i obres derivats de la transformació ferroviària i dels seus efectes induïts i, finalment, establir mecanismes de treball amb els Serveis Tècnics (SSTT) i diverses àrees municipals, potenciant un funcionament transversal.

Entre els membres del comissionat en destaquen Jordi Agustí, Ricard Font, Pere Macias, Manel Nadal, Montse Palma, Víctor Puga o Manel Toro.