Comencen les obres per retirar els cables elèctrics de la façana del Modern de Girona

S'ha tallat la circulació de vehicles del carrer Nou del Teatre mentre durin els treballs

Les obres per a soterrar els cables elèctrics de l’edifici El Modern - Centre Audiovisual i Digital han començat avui. Es tracta d’uns treballs que es realitzen mitjançant un seguiment arqueològic, requisit que cal fer en qualsevol moviment de terres al Barri Vell. Està previst que l’actuació finalitzi en un termini màxim de dos mesos i que permeti retirar els cables de la façana de l’edifici.

“Estem satisfets que s'hagi desencallat aquesta actuació. El Modern és un equipament cultural especialitzat en l’àmbit audiovisual i digital, amb un gran potencial, que acull projectes tan estratègics com el Cinema Truffaut, la incubadora de videojocs i l'Oficina de Foment de les Arts. És per això que continuem treballant perquè l'espai sigui el millor possible”, ha afirmat el tinent d’alcaldia i regidor de Cultura de l’Ajuntament de Girona, Quim Ayats.

Per dur a terme les tasques, s’ha tallat la circulació de vehicles del carrer Nou del Teatre, entre el carrer de l'Auriga i la plaça del Pallol, fins al 8 de setembre. L'accés als guals de la plaça del Pallol i del carrer d'en Mora s'ha de fer des del carrer dels Ciutadans, del carrer de Joaquim Pla i Cargol i del carrer de Sant Josep. L’excavació s’executa al costat adjacent d’El Modern i, per tant, es deixa un pas per a la circulació de les persones vianants.

Tota l’obra civil va a càrrec de l’empresa OSG Serveis Grup per un import de 28.208,05 euros (IVA inclòs) i té un termini d’execució de dos mesos. En aquests treballs també s’inclou la col·locació dels tubs per on han de passar els cables de la telefonia, de les telecomunicacions i de l’enllumenat públic.

Un cop realitzada l’obra, les empreses de serveis hauran de dur a terme les connexions pertinents per poder així treure els cables de la façana. Aquests no es retiraran fins que la xarxa no estigui connectada i funcioni adequadament.