Finalitzen les obres d’urbanització de La Ferradura a Girona

El projecte ha permès connectar el carrer dels Merlets amb el carrer de Torre Gironella

Les obres d’urbanització de La Ferradura, una zona ubicada a l’oest del barri de Torre Gironella, s’han acabat recentment. Els objectius principals de l’actuació en aquesta zona, que té una superfície total de 13.700 metres quadrats, eren “situar els espais destinats a zona verda en contacte amb el futur parc de les Pedreres i obtenir el sòl destinat a espais lliures a càrrec dels promotors”, tal com ha explicat el regidor d’Urbanisme i Activitats, Carles Ribas.
 
El projecte d’urbanització de La Ferradura ha permès l’obertura d’un vial amb un disseny integrat a l’entorn natural per connectar el carrer dels Merlets amb el carrer de Torre Gironella. Tal com es preveia, pel vial hi passaran els serveis d’aigua, d’electricitat, d’enllumenat públic, de telefonia i de sanejament (pluvial i residual).

El projecte també ha permès l’adequació de 8.206’64 metres quadrats d’espais verds existents, que passen a ser de propietat pública. “Aquests espais verds són d’un gran atractiu, ja que formen part del paisatge de les Pedreres, amb roques que afloren, pins de grans dimensions, i una vista excepcional de la ciutat de Girona”, ha subratllat el regidor Carles Ribas. Dins el projecte es preveia també la construcció d’una part de la connexió per a vianants amb el carrer dels Merlets a través d’una escala. La connexió preveu que es finalitzi amb un projecte complementari que s’està redactant des dels serveis tècnics municipals.
 
Les obres corresponents a la unitat d’actuació de La Ferradura es van iniciar el 22 de febrer del 2011 i es van adjudicar a l’empresa Floret SL. El 26 de març del 2012 es van adjudicar una sèrie d’actuacions i obres pendents d’urbanització a l’empresa Rubau Tarres SAU, que les ha finalitzat en les últimes setmanes.