SOS Costa Brava reclama novament la Llei del Conservatori del Litoral

Els ecologistes denuncien "l’incompliment continuat" del mandat del Parlament

SOS Costa Brava denuncia el nou retard del Govern de la Generalitat en la posada en marxa del Conservatori del litoral de Catalunya i reclama, "d’una vegada per totes" l'impuls de la Llei del Conservatori del Litoral i la seva aprovació al Parlament de Catalunya.

La federació reivindica un cop més la creació del conservatori, seguint el model francès com un organisme públic autònom, dotat de pressupost propi i amb plena capacitat per actuar i amb finalitat d’adquirir sòl costaner amenaçat, per tal de ser preservat.

En aquest sentit, la federació ecologista exigeix que l’organisme estigui dotat com a mínim amb els ingressos procedents de la recaptació del 50% de la taxa turística que s'obté a tot el litoral català. I que aquests ingressos siguin adscrits directament per la Llei pendent de promulgació.

D'aquesta manera es disposarà d'un finançament garantit de l’ordre d’un mínim de 15 milions d'Euros anuals, extrem que permetria desplegar una nova política de protecció del litoral i d’adquisició de sòl  per a la seva preservació, traient-lo de la especulació urbanística.

D’altra banda, SOS Costa Brava reclama també que s’atorgui al Conservatori del litoral de Catalunya la capacitat per expropiar, i el dret d’adquisició preferent (tempteig i retracte) en les transmissions de finques rellevants i sensibles al litoral català.

La federació denuncia l’incompliment continuat del mandat del Parlament de Catalunya, derivat de la Disposició Addicional Novena de la Llei 8/2020 de 30 de juliol de protecció i ordenació del litoral del Parlament de Catalunya.

Aquesta disposició ordenava al Govern la creació del Conservatori del litoral en el termini màxim d'un any. La federació vol posar de manifest un cop més el greu retard del Govern en haver passat tres anys i denuncia que la Llei continua pendent de tramitació.

Tres jornades reivindicatives

La federació SOS Costa Brava anuncia, també, que organitzarà 3 jornades reivindicatives sobre la creació de l’organisme públic autònom arreu de la costa catalana. La primera es convocarà passat l’estiu a la Costa Brava i, posteriorment, es faran dues jornades addicionals a dos altres indrets del litoral de Barcelona i Tarragona.

L’objectiu: reivindicar l’urgent impuls del Conservatori del litoral, exigir la dotació amb la taxa turística i fiançament adequat. Alhora, vol servir per efectuar propostes de redactat de la Llei i recollir, entre les entitats de defensa del territori, associacions ecologistes del litoral i la ciutadania, propostes d’espais amenaçats amb valors naturals i que requereixin la urgent preservació i la seva adquisició per part d’un organisme públic.

SOS Costa Brava recorda la existència de punts conflictius al litoral gironí que exigeixen una urgent actuació, la seva adquisició per formar part del Patrimoni públic de sòl i un projecte de renaturalització i gestió per part del Conservatori.

En aquest sentit, proposa com a prioritari a la Costa Brava, l’adquisició de les 13 hectàrees de terrenys afectats pel projecte d’ampliació de la Marina Port d’Aro, que permetria salvar el darrer retall de front marí de Platja d'Aro, que encara queda sense estar ocupat per noves edificacions i roman verge.

La federació reivindica l’aturada del projecte d’ampliació de la Marina amb 272 amarradors, l’anul·lació de les previsions del complex urbanístic/portuari amb els 340 nous habitatges i un hotel, alhora que reclama la regeneració i protecció de l’espai atesos els seus valors naturals, la ubicació en la desembocadura del Ridaura, la presència de dunes i pineda, el caràcter inundable de la zona i el gran potencial natural.