Les escoles de Girona han estalviat un 30% en energia

L'estalvi assolit des de l’any 2010 és de 2.527.818 kWh i 213.707 euros

L’Ajuntament de Girona ha donat a conèixer avui els resultats de l’anàlisi de la implantació d’un sistema de gestió energètica integral a les escoles públiques. L’any 2009 l’Ajuntament va iniciar un procés de millora i d’optimització de les instal·lacions de calefacció de nou escoles públiques que ha continuat fins al dia d’avui, en el qual s’ha implantat el sistema a un total de 14 centres d’educació infantil i primària i 3 escoles bressol.

Arran de les actuacions que s’han portat a terme, l’estalvi global assolit des de l’any 2010 representa una reducció de consum energètic del 27% i un estalvi econòmic del 29%. En xifres globals els estalvis se situen en 2.527.818 kWh i 213.707 euros, i un estalvi d’emissions de 750 Tones de CO2. “El nostre objectiu és anar implantant aquest nou sistema de gestió energètica integral a tots els centres educatius de la ciutat”, ha manifestat el primer tinent d’alcalde i regidor de Sostenibilitat i Participació Ciutadana, Jordi Fàbrega.

Cal destacar com a cas d’èxit l’Escola Bressol l’Olivera, que s’ha analitzat de forma separada de la resta d’escoles per les seves peculiaritats. Aquesta escola es va posar en funcionament el curs 2010-2011 i disposa d’un sistema de climatització mitjançant bomba de calor geotèrmica. A finals de l’any 2011, es va detectar que el consum d’aquesta escola era molt elevat i, erròniament, es va associar a l’energia geotèrmica. En aquell moment es va fer un estudi de l’edifici i es va considerar convenient instal·lar un sistema de telegestió similar al que ja s’havia instal·lat a la resta d’escoles. Després d’un any de funcionament, aquest sistema de telegestió ha permès assolir un estalvi energètic del 62,8% i econòmic del 121%, que en xifres absolutes serien 96.846 kWh, equivalent a 31,96 Tones de CO2, que representa un estalvi de 14.013 euros.

Pel que fa als edificis d’infantil i primària, l’Escola Dalmau Carles és, amb diferència, la que ha assolit els majors estalvis: 47% en kWh i 49% en euros. La justificació rau en el fet que es va instal·lar la telegestió, es van aïllar totes les canonades i, alhora, es van substituir tots els tancaments de l’escola que eren de ferro amb vidre senzill.

Cal tenir en compte que la majoria d’aquestes actuacions s’han pogut finançar mitjançant subvencions del govern estatal, de l’Institut Català d’Energia i de la Diputació de Girona. La inversió de l’Ajuntament en les instal·lacions de calefacció i les substitucions de tancaments des de l’any 2009 al 2012 ha estat de 1.144.422 euros, dels quals l’Ajuntament només ha hagut d’aportar 7.080 euros.

Actualment l’Ajuntament disposa d’altres edificis on es comença a implantar el sistema de telegestió, entre els quals hi ha l’edifici consistorial i equipaments esportius com la piscina de Palau i el pavelló de Fontajau.

Es formalitza el projecte

Seguint amb la voluntat de l’equip de govern de fomentar l’estalvi energètic i el consum responsable a la ciutat, i per tal de treballar també els hàbits i el canvi d’actitud de totes les persones que formen part de la comunitat educativa, aquest curs escolar s’ha engegat el projecte educatiu “Estalviem energia”.

Els objectius d’aquest projecte són, per un costat, disminuir els consums energètics del centre escolar i aconseguir un estalvi econòmic, i, per l’altre costat, crear hàbits de sostenibilitat i estalvi. A la prova pilot d’aquest projecte hi han participat cinc escoles de la ciutat: l’Escola Migdia, l’Escola Montfalgars, l’Escola Pla de Girona, l’Escola Marta Mata i l’Escola Joan Bruguera. Per tal de formalitzar el projecte, la tinenta d’alcalde i regidora d’Educació i Esports, Isabel Muradàs, ha signat aquest matí amb representants dels centres educatius els acords on consten els compromisos de les dues parts. La regidora ha explicat que la finalitat del projecte és “sensibilitzar l’alumnat i la resta de la comunitat educativa i fer-los coresponsables de l’estalvi energètic”.

Aquest projecte es basa en el concepte del 50/50, és a dir, que les escoles que aconsegueixin estalviar rebran un 50% de l’import estalviat com a premi pel seu esforç. Es tracta, doncs, de compartir incentius econòmics entre l’escola i el municipi per estalviar energia. El 50% dels estalvis energètics aconseguits amb les mesures d’eficiència energètica seran retornats monetàriament a l’escola, i l’altre 50% serà un estalvi net per l’administració que paga les factures.

“Estalviem energia” es porta a terme amb la implicació de tots els sectors de la comunitat educativa. Els alumnes de 5è i 6è aprofundeixen en el coneixement energètic de l’escola i realitzen diferents iniciatives per sensibilitzar la resta d’alumnes, i també la resta de la comunitat educativa, per estalviar energia. S’ha creat un equip energètic amb la funció d’aplicar el projecte i dinamitzar-lo. Aquest equip està format per membres de l’escola i de l’Ajuntament: alumnes, mestres, direcció, AMPA, persona de consergeria, neteja, menjador, auditor extern i tècnics municipals.