Madrenas posa de relleu els incompliments de l'Estat en la llei de dependència

La candidata de Junts ha visitat amb Joan Bagué una residència a Llagostera

Els candidats de Junts al Congrés i al Senat per la demarcació de Girona pel 23-J, Marta Madrenas i Joan Bagué han visitat Llagostera (Gironès), on han posat l’accent en les polítiques destinades a la gent gran, i concretament, a la llei de dependència i als incompliments de finançament de l’Estat pel que fa a aquesta llei.

“Hem de vetllar per garantir l’autonomia personal de la gent gran i això vol dir pensions suficients per viure dignament, i una política de salut amb recursos i serveis suficients per donar l’atenció necessària, especialment a les persones en situació de dependència”, ha remarcat Madrenas.

En aquest sentit, ha recordat que l’Estat “ha deixat de complir els seus compromisos respecte a l’atenció a la dependència i a la promoció de l’autonomia personal. La llei establia un model de cofinançament entre administració central i Generalitat, però l’Estat ha reduït unilateralment les seves aportacions. Cal que compleixi amb les seves obligacions financeres i transfereixi a la Generalitat la totalitat dels recursos per cada persona atesa. Una xifra que ha de ser com a mínim del 50%, tal i com està establert per llei, en comptes del 15 per cent actual”, ha afegit.

Madrenas també ha posat l’accent en “la necessitat de descentralitzar el 0,7% de l’IRPF per a fins socials”. La Generalitat té atribuïdes amb caràcter exclusiu les competències en matèria de serveis socials, voluntariat, menors i promoció de les famílies, “però les transferències de l’Estat en relació amb aquest 0,7% sempre han estat molt menors”.

“L’Estat ha incomplert fins a 12 sentències que l’obliguen a complir amb el traspàs del 0’7% social a la Generalitat. Els càlculs ens diuen que el diferencial entre allò aportat i rebut frega els 35 MEUR anuals”, ha concretat Madrenas.

“Garantir els drets socials només és possible amb més recursos econòmics i financers, que a Catalunya ja generem amb el nostre esforç”, ha subratllat. “Per això seguim dient que "Ja n’hi ha prou" d’aquest maltractament sistemàtic que afecta directament el dia a dia de les persones i el seu benestar”, ha afegit.