Alerten que la nova Llei d'Habitatge no generarà més oferta de lloguer a Girona

Els administradors de finques consideren que "confronta" el dret a l'habitatge i a la propietat privada

El Col·legi d'Administradors de Finques de Girona creu que la nova Llei d'Habitatge no aconseguirà la finalitat pretesa d'incrementar l'oferta de lloguer i alerten que "confronta" el dret a l'habitatge i a la propietat privada."Pensem que amb la regulació i les mesures que proposa la nova 'Ley' no s’aconseguirà dotar el mercat d’una major oferta d’habitatge de lloguer", afirma el seu president, Francesc Quintana.

En aquest sentit, diu que la seva "preocupació fonamental" està relacionada amb els arrendaments d'habitatge i a la major part dels seus clients, els petits propietaris, que "han destinat part dels seus estalvis a la inversió en béns i que compten amb una generació d'unes rendes derivades de l'inversió per mantenir-los".

El col·legi, que està treballant en l'anàlisi de la nova llei, afirma que no es volen mantenir al marge "de la realitat social", que fa "palesa" la manca d'habitatge tant pel que fa al social com al lloguer assequible.

D'altra banda, també es mostren preocupats pel règim de determinació de les zones de mercat tensionat, en les quals les comunitats autònomes prendran decisions al respecte i en què Catalunya ja està treballant.

"Precisament, Catalunya ja va ser pionera en l'aplicació d'aquestes àrees tenses, amb anterioritat a la vigència de la llei actual, i segurament les dades que en resulten no conviden a l'optimisme respecte els resultats reals per al mercat de lloguer, derivades de l’aplicació de les limitacions de renda arrendatària”, lamenta Quintana.

Preocupats per les ocupacions

Un altre aspecte que preocupa als administradors té a veure amb les ocupacions. En aquest sentit, diuen que estan observant "desencís" en com les modificacions en matèria processal referents a les accions judicials de desnonament, per falta de pagament, finalització del termini contractual o, fins i tot, en cas d'ocupacions il·legals, "dificulten de forma molt important, la obtenció ràpida i eficaç de resolucions judicials que permetin al propietari recuperar la possessió de la finca".

"Constatem novament una falta de seguretat jurídica, que pensem que seria la mesura més efectiva per tal que la confiança dels propietaris en el mercat de lloguer, facilités una major oferta i, possiblement, una regulació natural dels preus, ja que el mercat disposaria de suficient habitatge en règim de lloguer per atendre la demanda dels necessitats d'habitatge", afegeix Quintana.

Finalment, lamenten que els no s'hagi escoltat els professionals del sector a l'hora de regular un àmbit com l'habitatge.