L'Ajuntament de Girona estalvia 850.000 euros revisant contractes del 2012

El consistori aconsegueix rebaixes de fins al 44% en l'adjudicació d'algunes obres

L'Ajuntament de Girona ha aconseguit estalviar 850.000 euros durant el 2012 gràcies a la revisió de contractes de serveis, obres o subministraments i també per canvis introduïts en les compres.

Aquest estalvi corrent s'ha incorporat al capítol d'inversions del pressupost d'aquest 2013. La regidora d'Hisenda, Maria Àngels Planas, ha explicat que les rebaixes més importants s'han registrat en la contractació d'obres per part de l'ajuntament, amb baixes de fins el 44% del preu. Amb la crisi s'ha incrementat molt el nombre de constructores que es presenten als concursos i aquesta competència permet aconseguir millors preus.

La regidora d'Hisenda i Règim Interior, Maria Àngels Planas, ha destacat la tasca que han dut a termes des de la seva àrea per revisar contractes tant de serveis com d'obres o subministraments per tal d'aconseguir reduir-ne el cost. Planas ha explicat que s'han trobat amb diversos contractes prorrogats que es renovaven automàticament i que, gràcies a la revisió, han pogut trobar altres empreses que oferien el mateix servei a un millor preu. Aquest ha estat el cas de les assegurances ja que el consistori les ha agrupat i ha convocat un concurs públic que ha permès reduir-ne el cost.

A més, la regidora ha remarcat que l'estalvi de 850.000 euros s'ha aconseguit tot i que l'Estat va apujar l'IVA l'estiu passat i això ha encarit la contractació de serveis. També ha destacat que els estalvis més importants s'han aconseguit en la contractació d'obres, amb rebaixes de preus que han arribat al 44%. Segons ha detallat, amb l'arribada de la crisi es presenten cada vegada més empreses als concursos públics que convoquen perquè ha baixat molt la feina i les administracions fan menys obres. Aquesta major competència fa, segons Planas, que les empreses ofereixin cada vegada preus més avantatjosos. "Són preus més baixos però que sempre garanteixen la qualitat i la seguretat de les obres", ha matisat.

Planas ha posat un exemple significatiu, com ha estat l'adjudicació de les obres del pavelló de Montfalgars. El preu de licitació marcat per l'ajuntament superava el milió i mig d'euros però, en canvi, les empreses van presentar ofertes a la baixa i es va acabar adjudicant per 578.000 euros menys.

L'estalvi que s'ha aconseguit amb la revisió dels contractes i també gràcies a aglutinar diverses compres que fins ara es feien per separat s'ha destinat al capítol d'inversions del pressupost d'aquest any. D'aquesta manera, el consistori ha hagut de demanar menys diners al banc per tal de poder fer obres a la ciutat.

Els gironins, "bons pagadors"

Durant la presentació de la memòria del 2012 de l'àrea d'Hisenda, la regidora també ha facilitat algunes dades dels impostos que ha recaptat el consistori. Per exemple, el consistori va emetre 76.792 rebuts de l'Impost sobre béns immobles (IBI) per valor de més de 30 MEUR, dels quals -en període voluntari- en va cobrar un 88,31%. Pel que fa a l'impost de vehicles, va emetre 62.406 rebuts per import de 5,5 MEUR i en va cobrar un 75,33%, també en període voluntari. En el cas de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE) el grau de cobrament també és alt (93,62%) així com també en la taxa de recollida de residus d'activitats econòmiques (81,43%).

La regidora d'Hisenda ha assegurat que els gironins "són bons pagadors" ja que la gran majoria abona els rebuts en període voluntari (a partir del juny si no s'ha pagat es grava amb un 5% de recàrrec) i aquells que veuen que no poden pagar s'adrecen a l'ajuntament per demanar un fraccionament o l'ajornament del pagament.

L'octubre del 2011 es va crear l'Assessoria Jurídica de l'ajuntament, que és un òrgan consultiu que té com a finalitat exercir les tasques d'assessorament jurídic als òrgans de govern i gestió. Des d'aquest òrgan, s'organitza la defensa jurídica de l'ajuntament sempre que calgui. Durant el 2012, aquesta assessoria va atendre un total de 809 peticions, de les quals 570 ja han estat resoltes i 239 estan en tràmits. Mobilitat, gestió de la via pública i seguretat ciutadana han estat les àrees que més s'han adreçat al servei.