El nombre d'animals domèstics registrats a Girona passa de 700 a 7.630 en l'última dècada

L'Ajuntament ho atribueix a les campanyes de conscienciació i que cada cop n'hi ha més a les llars

Els animals de companyia registrats al cens municipal de Girona s'han multiplicat per deu en el transcurs de l'última dècada. En concret, s'ha passat de tenir prop de 700 animals censats el 2012 a 7.630 l'any passat.

El regidor de Sostenibilitat, Martí Terés, atribueix l'auge a les campanyes de conscienciació que s'han fet des de l'Ajuntament, però també a l'augment d'animals a les llars. "La tendència general és que cada vegada hi ha més animals de companyia a tot arreu", detalla, i afegeix que "la gent ho té més al dia perquè s'han fet campanyes de conscienciació". A més, el darrer any, el consistori ha registrat i esterilitzat els gats que viuen al carrer per tenir-ne un control i anar-ne reduint la població.

Del total d'animals inscrits a Girona el 2022, 5.788 són gossos (dels quals 450 són de races considerades potencialment perilloses), 2.294 són gats i també hi ha 17 fures i 3 animals d'altres espècies. Tot i que el preferit dels gironins són els gossos, una de les franges que més ha augmentat darrerament és la de gats, que el 2021 només comptava amb 398 registres.

Més gats xipats

El regidor de Sostenibilitat detalla que aquest increment tan destacat de gats el darrer any es deu a les incorporacions d'ofici dels que viuen al carrer que fa la Generalitat arran de l'acord pactat amb el Col·legi de Veterinaris de Catalunya. Amb aquest acord, es col·loquen xips a tots els gats que viuen al carrer, se'ls dona d'alta a l'arxiu del Col·legi de Veterinaris i, automàticament, queden inclosos als censos municipals. Actualment, dels 2.294 gats registrats a Girona, 446 són de colònies del carrer i 26 es troben al centre d'acollida.

Terés recorda que "és obligatori tenir tots els gats xipats i registrats" i insisteix a dir que "encara que la majoria no surtin al carrer, també cal posar xip a tots els gats" per tenir un control de la població i saber quins dels que volten pel carrer tenen propietari.

Des de l'Ajuntament gestionen les colònies de gats de carrer a través d'un conveni amb l'associació Xarxa Gatera i el Col·legi de Veterinaris. Després de censar-los, se'ls esterilitza "per reduir-ne la població". Per fer-ho, se'ls captura primer i se'ls retorna al carrer després de l'operació, una metodologia que també s'utilitza a altres ciutats. "L'objectiu és anar reduint la població del carrer", detalla Terés.

Registre obligatori

L'ordenança de tinença d'animals de companyia de l'Ajuntament de Girona estableix que tots els animals domèstics han d'estar registrats. El cost de fer-ho és gratuït per a totes les espècies excepte per als gossos, que són els que més freqüenten el carrer i els que disposen de serveis com les àrees d'esbarjo. Aquests han de pagar una taxa anual de 35,12 euros, que s'aplica als titulars durant quinze anys. L'alta al cens no té cost i si el gos és adoptat, no es cobra la primera taxa.

Terés afirma que censar els animals de companyia i tenir-los xipats té "avantatges evidents". Per una banda, explica que el registre "permet tenir un control dels animals domèstics que hi ha a la ciutat i determinar com estan distribuïts per la ciutat per dimensionar millor els serveis que s'ofereixen". A més, detalla que "en cas de pèrdua és també molt més fàcil d'identificar i recuperar l'animal i li estalvies haver de passar pel centre d'acollida".

Si els agents de la Policia Municipal detecten algun incompliment de l'ordenança, interposen sancions que es mouen entre els 100 i 3.000 euros, depenent de la infracció. El regidor de Sostenibilitat detalla que no es fan controls específics per detectar mascotes no censades, sinó que els agents actuen si detecten alguna infracció de la normativa municipal vigent mentre patrullen la ciutat.

L'any passat es van tramitar 59 expedients sancionadors per infraccions de protecció, control i tinença d'animals. D'aquestes, 40 corresponen a infraccions lleus; 9 a greus i 10 a molt greus. Segons el regidor, "les sancions s'apliquen majoritàriament en gossos potencialment perillosos o en detectar animals que no estan degudament censats i xipats".