La Fundació Salut Empordà atén més de 3.000 pacients a través de la teledermatologia el 2022

Només un de cada quatre van requerir una visita amb l'especialista

Més de 3.000 pacients de l’Alt Empordà han estat atesos a través de la teledermatologia el passat 2022. Aquesta tecnologia es va posar en marxa a la Fundació Salut Empordà (FSE) fa tres anys i mig i consisteix en fer  fotografies de la lesió de la pell i enviar les imatges al dermatòleg per a la seva valoració.

Actualment, dona cobertura al cent per cent de les derivacions de l’atenció primària de l’Alt Empordà que tenen a veure amb els processos dermatològics. D’aquest total, un de cada quatre pacients (26 %) ha necessitat de la visita presencial d’un dermatòleg de l’Hospital de Figueres, després d’haver anat al metge de família per una lesió a la pell.

D’altra banda, el 65 % de les 3.022 consultes s’han resolt per l’atenció primària sense que l’especialista hagi hagut de visitar presencialment el pacient. En un 9 % dels casos, el dermatòleg, només veient les fotografies efectuades pel metge de família, ha pogut valorar la necessitat d’ intervenció quirúrgica i l’ha programat directament.

“Aquest sistema ha esdevingut molt efectiu per agilitzar l’atenció als pacients i, en conseqüència, per reduir el temps d’espera per ser visitat. Actualment tenim un temps de programació per visita adequat i no hi ha llista d’espera en aquesta especialitat”, explica Manel Vicente, director de Continuïtat Assistencial i Salut Comunitària de la FSE. “Permet una gestió ràpida del cas i que només arribin presencialment a l’especialista els casos que requereixen d’una exploració clínica directa”, afegeix Vicente.

Aquest model assistencial funciona a la FSE des del juny del 2019 en col·laboració amb l’Hospital Clínic de Barcelona. Inicialment, la teledermatologia només es feia servir en els casos de lesió tumoral pigmenta o sospita de melanoma, però el juliol del 2020 es va acordar amb les ABS del territori que totes les consultes dermatològiques es farien per aquest sistema.


“Un altre dels avantatges de la teledermatologia és el coneixement compartit, ja que darrere de la valoració d’un pacient, a partir de les fotografies, hi ha una capacitat progressiva d’aprenentatge del metge de primària”, ha dit Manel Vicente.

La teledermatologia

Per poder fer la teledermatolgoia, els metges dels CAP de l’Alt Empordà disposen d’una aplicació mòbil que permet fer fotografies dermatoscòpiques amb molta precisió de la lesió cutània. Les imatges s’incorporen a la història clínica informatitzada de l’atenció primària i, a través de la plataforma informàtica d’integració i coordinació de nivells assistencials iS3, arriben a l’equip de dermatòlegs de l’Hospital de Figueres.

Aleshores, l’especialista, un cop analitzades les fotografies, orienta el diagnòstic i fa una recomanació de tractament al metge de família o bé programa una cita presencial amb el pacient si ho considera necessari, en funció de la patologia dermatològica que es presenti.