La factura elèctrica a les dependències municipals de Girona va augmentar en 1,5 MEUR el 2022

El consistori ha aprovat un pla de mesures d’eficiència energètica per reduir la factura

L’Ajuntament de Girona ha aprovat el Pla de mesures d’eficiència energètica per als equipaments i dependències municipals. Aquest té per objectiu fer front a l'actual situació de crisi climàtica i energètica, i posa el focus en el canvi d'hàbits en l'ús de l'energia. L’any passat, tot i haver reduït els consums en dos punts, l’augment de la despesa d’electricitat del consistori es va incrementar un 40,91% en un any. Això suposa un augment pressupostari de més d’1,5 milions d’euros.

“Aquest pla de mesures és fruit de tres elements. Per una banda, és el resultat de les diferents mesures que estem prenent per reduir el canvi climàtic, i per l’altra, també és una resposta a l’augment del preu dels subministraments, que ens obliga a estalviar i fer un bon ús energètic dels equipaments. A més, hi ha també un tercer element important, i és que des de l’Ajuntament hem de donar exemple en el consum responsable de l’energia i en polítiques de desacceleració del canvi climàtic”, ha afirmat l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas.

Una de les accions del Pla és la creació d’una persona responsable a cada equipament perquè vetlli pel compliment de les obligacions, prohibicions i recomanacions sobre l’estalvi energètic definides en el document.

Entre d’altres, hi ha les següents: limitar la calefacció a un màxim de 19ºC i l’aire condicionat a un màxim de 27ºC; reduir el nombre d’hores de funcionament dels sistemes de climatització; prohibir l’ús d’aparells addicionals de calefacció o ventilació; aprofitar sempre que sigui possible la llum natural i tancar els llums quan no es necessitin, i ventilar els espais a les hores que faci més calor a l’hivern i més fred a l’estiu per reduir les pèrdues energètiques. A més, les persones responsables rebran informes sobre l’evolució del consum energètic dels diferents equipaments amb la comparativa de dades d'anys anteriors per tal de tenir un control.

També es preveu contractar una persona assessora sobre energia perquè revisi tots els consums, ajusti potències, elabori les llistes de seguiment i control, i elabori un pla d’estalvi energètic municipal. Aquesta persona també haurà de donar suport en matèria d’eficiència energètica als serveis tècnics i estar en contacte i coordinació amb les persones responsables energètiques de cada equipament. 

D’altra banda, el Pla estableix la priorització de projectes que permetin l’optimització energètica dels edificis com la instal·lació d’energies renovables per a autoconsum; la substitució de làmpades convencionals per llums LED; les millores de l’aïllament de l’embolcall dels edificis i dels tancaments; la substitució de calderes de gas per calderes biomassa; l’avanç en l’ampliació de punts automatitzats i sectoritzats; la instal·lació de detectors de presència i de moviment en diversos equipaments; la millora dels sistemes de climatització d’alguns equipaments per altres de més eficients; la col·locació de persianes o làmines de protecció solar on es consideri necessari; l’organització de tallers de sensibilització i formació en aquest àmbit; la substitució de focus halògens dels pavellons i zones esportives per òptiques LED, i la instal·lació de panells reflexius, entre d’altres.