El PSC de Girona critica que l'Ajuntament gasti 1,3 MEUR en nous contenidors

Els socialistes argumenten que malgrat l'inversió no es crearan llocs de treball

El proper dilluns el ple de l’Ajuntament de Girona portarà a aprovació dos punts que els socialistes gironins veuen amb preocupació. El primer consisteix en la modificació del contracte de selecció d’un soci privat per a la constitució d’una societat d’Economia Mixta per a la gestió dels servei de recollida d’escombraries i neteja viària. El segon preveu l’aprovació de l’expedient de subministrament de contenidors de càrrega lateral amb vehicle mono operador, per a recollida de residus.

Inversió desproporcionada

Segons la Cap de l'Oposició a l'Ajuntament de Girona, Pia Bosch, el que es porta a aprovació del ple és, entre altres, el plec de clàusules per a la compra dels nous contenidors de càrrega lateral que ja incorporava el nou contracte de neteja viària aprovar per ple l’any 2011. Segons Bosch, la diferència és que aquest contracte preveia substituir part dels contenidors més deteriorats, reparar els que podien ser-ho i mantenir els contenidors en bon estat. Amb tot, els socialistes apunten que l’Equip de Govern porta a aprovació una compra superior de contenidors que suposa destinar-hi 1.300.000 euros més dels que estaven previstos. “Nosaltres no veiem adequat el canvi que es proposa perquè es tracta d’una inversió que molt important que no està generant nous llocs de treball a la ciutat”, ha explicat la portaveu socialista.

Més ocupació

Els socialistes gironins apunten que és necessari fer la compra de nous contenidors per substituir els que estaven en molt mal estat, tal com estava previst en el contracte del 2011 i reparar la resta. Tanmateix no aproven incrementar la partida en 1,3 milions més del previst "sense cap impacte positiu per generar ocupació". La regidora Sílvia Paneque ha detallat que “aquesta és una de les partides importants del capítol d’inversions del pressupost d’aquest 2013 i efectivament no suposa la creació de cap lloc de treball”. Per a la Cap de l’Oposició “en un moment en què la lluita contra l’atur és la prioritat i en un moment en què el mercat privat no genera llocs de treball, l’Ajuntament ha de preveure inversions que suposin una millora per la ciutat i alhora generin ocupació”.

Alternativa

Per al grup municipal socialistes aquest 1,3 MEUR provinents d’un fons FEDER seria una bona inversió si generés llocs de treball a la ciutat i, a més, millorés alguna infraestructura mediambiental de Girona. Els socialistes voldrien invertir aquests diners al pla de sanejament de la ciutat fent, entre altres, millores en el clavegueram mitjançant la contractació d'empreses gironines.