Acció Climàtica completa la prospecció del 70% de la superfície del fons marí, de Portbou a l'Ampolla

La informació obtinguda servirà per elaborar el Mapa dels hàbitats marins de Catalunya

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural està treballant en el que serà el Mapa dels hàbitats marins de Catalunya. Es tracta d’un projecte iniciat l’any 2021 i fixat a tres anys vista que conformarà un instrument indispensable per millorar la planificació i gestió sostenible dels usos i les activitats que es desenvolupen en el medi marí català a fi de garantir-ne la conservació futura.

A finals de l’any 2022, pel que fa a la campanya geofísica, s’ha prospectat el 70% de la superfície del fons marí des de Portbou fins a l’Ampolla i ja s’ha processat gran part d’aquesta informació. Així mateix, s’ha realitzat el mostreig de sediments i imatges des de Portbou fins al Garraf, que s’estan analitzant al laboratori.

La campanya geofísica consisteix a prospectar el fons marí mitjançant diferents sensors d’adquisició de dades (sonar d’escombrada lateral i sonda multifeix) que en temps real transmeten les dades als ordinadors del vaixell on se’n fa un preprocessament i validació. L’objectiu final és, d’una banda, determinar la geomorfologia del fons, i, de l’altra, determinar-ne la fondària o batimetria.

La campanya de determinació dels hàbitats comprèn una prospecció de mostres per identificar el tipus de sediments acompanyada de filmacions del fons marí per obtenir imatges que ajudin a identificar els hàbitats existents.

El projecte, cofinançat un 75% amb el Fons Europeu Marítim i de la Pesca, s’emmarca en l’Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya 2030 i l’Estratègia marítima de Catalunya 2030.

Previsions per aquest any

El gruix de la feina prevista enguany serà acabar la prospecció dels hàbitats, analitzar i integrar la informació obtinguda amb les diferents campanyes i elaborar així les bases cartogràfiques digitals que conformen el projecte del Mapa dels hàbitats marins de Catalunya, que són: model d’elevacions de la franja litoral, batimetria, tipus de fons marí i hàbitats marins.

L’obtenció d’aquest coneixement servirà per contribuir a conservar el patrimoni natural marí i la seva biodiversitat. Així, a l’hora de planificar qualsevol infraestructura que hagi de passar pel litoral català, s’haurà de tenir en compte la informació aportada pel mapa. A més, el mapa també millorarà la informació sobre els espais naturals protegits i farà possible una millor gestió i la definició de mesures d’adaptació davant l’emergència climàtica i de biodiversitat.