La Policia Local Palafrugell crearà una oficina d'atenció a la víctima

Al febrer, implementarà també un aplicatiu per facilitar la comunicació amb la ciutadania

El Teatre Municipal de Palafrugell (Baix Empordà) ha acollit aquest matí l’acte oficial de commemoració del Patró de la Policia Local. En el transcurs d'aquest s'han presentat dos dels principals objectius per enguany. El primer l’eina tecnològica M-7, que es posarà en marxa el proper mes de febrer i que suposa una connexió directa entre ciutadania el cos policia a través d’aquesta aplicació que oferirà múltiples serveis per donar una resposta ràpida i eficient. L’M-7 també permetrà incidir d’una manera més segura amb els grups de risc, especialment gent gran i víctimes de violència masclista. Lligat amb això, el segon objectiu per aquest nou any és la creació de la Oficina d’Atenció a la Víctima.

Pel que fa referència a les dades que s’han donat cal destacar, en primer lloc, la millora dels sistemes de videovigilància estàtica i de captació de matrícules. Enguany les càmeres han vigilat gairebé 29.000.000 de matrícules, de les que ens ha fet una alerta preventiva sobre 6443 vehicles que es trobaven introduïts com a sospitosos de venir a cometre delictes al municipi. Dades compartides amb el Cos de Mossos d’Esquadra principalment i amb la resta de Policies Locals i FFCCSS de l’estat.

També s’ha destacat que la Policia Comunitària, aquest any celebra el seu 30è aniversari de la seva creació. A tall d’exemple, en el darrer any ha obert 136 casos de convivència i mediació als que s’està fent seguiment. També han treballat en 285 habitatges ocupats, geolocalitzats i classificats en funció del seu interès social o policial, amb diferents tipus de seguiment policial.  S’han realitzat un miler d’hores de patrullatge a peu pels diferents barris de la població. I s’han realitzat xerrades sobre civisme, convivència i drogues arribant a 1200 alumnes de 1er i 2on d’ESO.  

D’altra banda, pel que fa referència a la unitat de Seguretat Ciutadana, el darrer any s’ha donat cobertura a 16025 Serveis. D’aquests, s’han derivat un centenar de detinguts. S’ha fet una gran tasca preventiva i s’ha donat una reacció immediata i eficaç als diferents incidents. És la Unitat més gran de la Policia, donant servei les 24 hores del dia, amb una gran professionalitat i dedicació.

La unitat de Policia Administrativa, de recent creació, ha permès treballar en aquells aspectes administratius que tot i que fossin competència exclusiva de la policia local, no es podia donar resposta. A tall d’exemple algunes dades són: la tramitació de més d’un miler d’actes per infracció a la llei 18/2009 ( mesures COVID), 1900 actes per infraccions a l’0rdenança de convivència i civisme, 1100 denúncies de la llei 4/2015 de protecció a la seguretat ciutadana, 15 infraccions per incomplir horari de tancament, 8 inspeccions a establiments, 33 peticions raonades i dos precintes cautelars ( un a una discoteca i un a un club cannàbic). Aquesta Unitat és bàsica en tots els aspectes relacionats amb Joc, Espectacles, Oci Nocturn i la tramitació dels diferents aspectes administratius.

Des de la unitat de trànsit s’ha donat cobertura a 286 accidents, s’ha participat en 28 campanyes del servei català del trànsit en les que s’han realitzat 280 controls,  s’han realitzat 2 centenar d’alcoholèmies administratives, 63 penals, 22 drogotest positius, 5714 denúncies per infraccions a les ordenances de trànsit, 518 denúncies pel SCT.  

Una altra unitat de recent creació ha estat la unitat canina, que malgrat l’estructura actual de la policia encara no permet tenir-la en  un horari on es pugui optimitzar el seu servei, fins a la data ha permès realitzar 164 serveis en els que s’han realitzat 154 denúncies per tinença de substàncies estupefaents.

I finalment, també s’ha destacat l’entrada en funcionament, des del passat estiu, de la Oficina d’atenció al ciutadà conjunta entre Policia Local i Mossos d’Esquadra. Des de la seva inauguració, des de la policia local s’han tramitat 1130 denúncies de ciutadans, 104 detinguts, 119 persones investigades penalment, 137 ordres judicials, 289 accidents i 214 informes d'accident. I el més important, hem avançat de manera decidida a una millor coordinació, complementarietat, eficàcia i eficiència entre els dos Cossos de Policia a Palafrugell, i també, que els nostres ciutadans tinguin una finestra d’atenció única a nivell de seguretat.

Durant el seu discurs, el cap de la Policial Local de Palafrugell, David Puertas, ha reivindicat el cos però també ha esmentat que “és un fet que la delinqüència ha evolucionat, s’ha especialitzat i s’ha tornat més itinerant. I per aquest motiu els cossos policials han de col·laborar plegats i també evolucionar”.