Girona executa la meitat de les accions previstes contra la segregació escolar

Es van iniciar un total de 28 accions i al juny hauran arrencat més del 95%

Girona avança en la lluita contra la segregació escolar i ja ha engegat la meitat de les accions previstes fins al 2025 dins del Pla per a l'Equitat Educativa, que es va donar a conèixer el mes de juny passat. L’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i el regidor d’Educació, Infància i Esports de l’Ajuntament de Girona, Àdam Bertran, han presentat aquest dilluns a la tarda el primer informe de seguiment de les actuacions, corresponents al curs 2021-22.

L’acte, que s’emmarca en la sessió plenària del Consell Municipal d'Educació (CEM) de Girona ha tingut lloc a les sis de la tarda al teatre de l’Institut Jaume Vicens Vives, i ha comptat també amb una ponència a càrrec del catedràtic en Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i especialista en sociologia de l’educació, política educativa i equitat, el Dr. Xavier Bonal Sarró. La seva intervenció ha contextualitzat el treball per a l’equitat que es planteja a Girona en l’àmbit territorial de Catalunya i en les circumstàncies sociopolítiques actuals.

“Aquest pla s’ha d’entendre com un encàrrec del conjunt de la comunitat educativa a tota la ciutat. El pla parteix, ja des del moment de l'elaboració, de la voluntat, el compromís, la col·laboració i la implicació de tothom: administracions públiques, centres educatius, entitats, empreses o ciutadania entre altres”, ha assegurat el regidor d'Educació del consistori, Àdam Bertran, qui ha afirmat que “cal que repensem i treballem tots plegats com orientar les nostres accions per tal de facilitar que tothom accedeixi, de manera equitativa, als recursos que la ciutat ofereix, i així poder arribar a una societat amb més igualtat d'oportunitats”.

L’informe exposa que durant el curs 2021-22 es van iniciar un total de 28 accions contemplades al Pla per a l'Equitat Educativa. Aquesta xifra permet complir amb les previsions de seguiment establertes, si bé algunes de les propostes del curs passat es van deixar per més endavant, i començaran aquest any acadèmic. De cara al curs actual, l’objectiu marcat pel Pla és que al mes de juny hagin arrencat més del 95 % de les actuacions.

Del document també se’n pot extreure un canvi de tendència positiu d’algun dels indicadors avaluats. Durant el curs 2021-22, per exemple, s’ha millorat la detecció d'alumnat amb necessitats educatives específiques així com una millor distribució d’aquests infants entre les diferents zones escolars de la ciutat. També s’han equilibrat arreu de la ciutat els casos de matrícula viva entre l’alumnat d’infantil i primària de Girona, és a dir, de matriculació d’alumnat un cop començat el curs escolar.

A més, destaca el fet que s'han incrementat les places destinades a projectes d'atenció a la diversitat. Dues de les iniciatives beneficiades han estat el Projecte Rossinyol, promogut per la Universitat de Girona, que té com a finalitat afavorir la inclusió i la integració social de l’alumnat nouvingut mitjançant l’ús de la llengua catalana i el coneixement de la ciutat, i el Projecte Singular, una experiència formativa que permet a l’alumnat d'ESO adaptar els seu estudis amb hores de pràctiques en una empresa.

En relació amb la lluita contra la no assistència dels nens i nenes a l’escola, a través del Programa d'absentisme s’ha pogut fer una major tasca de seguiment i de coordinació amb els centres educatius i altres agents per conèixer la tipologia d'absentisme a la ciutat. Finalment, en el marc dels projectes d'innovació, s'ha incrementat el nombre de centre educatius de Girona que compten amb un soci de l'àmbit cultural que col·labora en la realització d'un projecte compartit.

El Pla per a l'Equitat Educativa a Girona estableix un full de ruta a mitjà termini per a la millora dels resultats en equitat educativa a la ciutat. En concret, el document recull un total de 55 actuacions repartides en tres eixos clau per desenvolupar durant quatre cursos escolars, del 2021-22 al 2024-25: l'accés a l'escolarització, l'acompanyament a la tasca dels centres educatius, i el desplegament d'un marc educatiu fora de l'horari lectiu. Aquest pla és una concreció del pacte per combatre la segregació escolar que es va aprovar per Ple municipal el juliol de 2020.

La proposta s'impulsa des de l'Ajuntament de Girona amb el compromís, la col·laboració i la implicació no només de totes les àrees del consistori sinó també de les altres institucions, entitats i organitzacions de la ciutat que treballen per l'equitat educativa i del conjunt de la ciutadania.