La indústria alimentària, el sector amb més facturació de Girona en plena pandèmia

Un estudi de la Diputació constata que el sector va augmentar amb la covid-19

La indústria alimentària va ser el sector que més va facturar a les comarques gironines durant el 2020, en plena pandèmia. Així ho constata l'estudi 'Estructura empresarial de la demarcació de Girona 2020', elaborat pel servei de Promoció de la Diputació.

El document, que es basa en dades de fa dos anys, detalla que aquest sector va passar del 18,4% del total del 2019 a un 21,1% l'any 2020. Si hi afegim serveis relacionats amb aquest àmbit com el comerç a l'engròs d'alimentació i begudes (9,4%), junts van superar el 30% del volum de negoci a la demarcació durant aquell any.

En xifres globals, les 14.962 empreses gironines van facturar 24.807 MEUR (un 8,1% menys que el 2019), una variació provocada principalment per l'impacte de la covid-19 en l'activitat econòmica del territori.

Pel que fa a la facturació per càpita del 2020 en el global de la demarcació, va ser de 31.393 euros, i les comarques del Pla de l’Estany (63.126) i la Garrotxa (44.032) van ser les que la tenien més alta, molt per sobre de la mitjana.

Si s'analitza la dimensió empresarial, vuit de cada deu societats van facturar l'any 2020 menys d'un milió d'euros; el 13,4% entre un i cinc milions, el 2,1% entre 5 i 10 milions, i només el 2,3% més de deu milions. Això confirma les comarques gironines com un territori de petita i mitjana empresa, una tendència calcada de la que presenta la resta del país. També cal destacar que el 86% de les societats tenen menys de trenta anys, fet que indica un teixit empresarial jove.

Per comarques, el Gironès és la que té més empreses i més factura. Concentra el 26,5% de les societats mercantils de la demarcació i el 29,1% del volum de negoci. L'efecte que té la capitalitat de Girona es deixa notar, ja que concentra el 39,9 % de la xifra de negoci comarcal, un percentatge molt superior a Celrà (11,9 %) i Cassà de la Selva (9,7 %), segona i tercera, respectivament. Les segueix la Selva, amb el 18,6 % de les empreses i el 24,9 % de facturació, majoritàriament provinent de la indústria alimentària.

El vicepresident primer de la Diputació de Girona, Pau Presas, ha destacat la importància de donar a conèixer aquests informes i les dades que se n'extreuen. En aquest sentit, diu que de les dades s'intueix un creixement en la facturació comarcal i sectorial de cara a l'any 2021. "Les estimacions que fem, basades en el creuament de dades, situarien la facturació en 27.637 MEUR. Això suposaria un increment de l'11% en el global de la demarcació respecte al 2020, i també per sobre de la de 2019, abans de la pandèmia", insisteix.

La publicació gravita al voltant de la informació de l'any 2020 tenint en compte que les empreses faciliten els comptes al Registre Mercantil un any i mig després de finalitzar l'any natural i, per tant, aquestes dades del 2020 no es van poder descarregar fins al juny passat.