Palamós aprova un pressupost de de 31,7 MEUR pel 2023

La partida destinada a inversions puja a 6 milions

La sessió plenària de l’Ajuntament de Palamós celebrada ahir va aprovar el pressupost municipal de 2023 que suma un total de 31.755.522,82 euros, i amb una dotació de 6.293.530,14 euros destinada a inversions. L'aprovació del document pressupostari de 2023 va comptar amb els vots favorables de l’equip de govern, i en contra dels grups de l’oposició.

El pressupost 2023 ha estat condicionat principalment per l’increment del sou dels treballadors públics derivat dels acords adoptats a nivell estatal, també per la puja de les despeses referents a subministraments o manteniments, i per la congelació de totes les taxes i impostos municipals, seguint la tendència dels darrers anys.

Malgrat aquests increments el document pressupostari aprovat continua apostant pel servei a les persones, atenent les necessitats dels ciutadans i ciutadanes, i posant en valor els seus potencials socials, culturals, patrimonials i econòmics.

En aquest sentit, s’impulsen els projectes d’acompanyament de famílies, infants i joves en risc d’exclusió social, que es duen a terme des de diferents àrees; també els programes destinats fomentar el lloguer tot l'any, i els de formació ocupacional, garantia juvenil, ensenyament i Ciutat Educadora. També s’inclouen partides destinades al foment dels programes d'igualtat i lluita contra la violència de gènere.

El document recull l’interès de potenciar una oferta oci actiu amb la dinamització d'iniciatives i propostes d'activitats de natura activa d'interès, com la continuïtat del Centre Trail, incrementem la partida destinada a activitats esportives.

Es destaca la dinamització econòmica del municipi, cercant la desestacionalització de les accions vinculades al sector serveis, amb l’objectiu de promoure la creació de llocs de treball estables i de qualitat.

També es projecten dues línies de subvenció destinades a emprenedors: una per a l'obertura de nous comerços, i l'altra destinada al foment del treball coworking.

El pressupost recull les accions previstes a la millora de la via pública, amb el desenvolupament del pla d’asfaltatges i de projectes integrals a barris, la creació de nous espais d’aparcament gratuït al municipi, apostant en el treball amb generació d’energies renovables als equipaments, i la millora progressiva de la gestió de les aigües pluvials per reduir els riscos d’inundació.

Inversions 2023

Enguany l'Ajuntament de Palamós destina d'aquest pressupost ordinari un global de 6.293.530,14 euros a inversions. Els principals projectes que s’impulsen des d’aquest capítol responen a diversos criteris o actuacions, amb exemples com:

  • Obres d’urbanització de La Fosca fase II (2.989.901,14 euros)
  • Obres d’urbanització del barri de la Rutlla Alta (1.050.000 euros) - Obres d’urbanització barri de la platja (933.629 euros)
  • Obres d’arranjament asfaltatge i voreres (300.000 euros)
  • Obres de millora del sistema aigües residuals (150.000 euros)
  • Implantació i adequació d’aparcament a la Rutlla Alta (50.000 euros)
  • Remodelació de carrers per a la mobilitat segura (250.000 euros)
  • Obres d’implantació de mesures d’estalvi energètic (100.000 euros)
  • Obres de construcció d’accessos a las nova estació d’autobusos (60.000 euros) - Millora serveis i accessibilitat a les platges (30.000 euros)
  • Obres de reposició en zones i espais enjardinats (15.000 euros)

Congelació d'impostos i taxes

L’Ajuntament ha congelat per a 2023 tots els tributs, seguint la dinàmica majoritària dels darrers anys, i tenint en compte la forta inflació de preus que afecta actualment el conjunt de la societat.

El document d’Ordenances Fiscals per a l’any vinent, inclou modificacions en diversos aspectes, com la implantació d'un recàrrec en l'IBI del 50% en aquells habitatges que estiguin desocupats amb caràcter permanent amb la finalitat de fomentar el lloguer de tot l'any; o la creació de bonificacions per a la realització de cursos a l’Escola Municipal d’Adults per a joves, persones a l’atur o bé amb situació de vulnerabilitat.

També s’aplicarà l’exempció de l’IIVTNU en les transmissions a conseqüència de la mort de mares víctimes de la violència de gènere, realitzades en benefici de fills menors o persones amb discapacitat.