Estudiants de criminologia fan pràctiques amb la Policia Municipal

Per primera vegada, un grup d'alumnes d'últim curs aprèn amb el cos

Per primera vegada, la Policia Municipal de Girona comparteix espai i coneixements amb estudiants del Grau de Criminologia de la Universitat de Girona. La Sara, l'Albert, la Susana i en Javier són estudiants de l'últim curs i els primers que acabaran els estudis de Criminologia a Girona aquest any. La funció del criminòleg és analitzar des d'un punt de vista estadístic i d'anàlisi de dades el comportament dels delinqüents i, un cop conegut el patró comú, poder proposar accions preventives.

El cap de la Policia Municipal de Girona, Josep Palouzié, reconeix que aquesta no és una funció que acostumin a realitzar els agents, que tenen un comportament més reactiu i, per tant, actuen en la majoria de casos quan ja ha succeït el problema. "Tradicionalment s'ha pensat que la de policia és una feina reactiva com la del bomber, que actua quan hi ha un foc i, en canvi, no hi ha tant treball preventiu per evitar l'incendi", ha lamentat Palouzié, que reconeix però que aquest és el camí que haurien de seguir els cossos policials. Per això, Palouzié reconeix que és necessari "incorporar intel·ligència" al cos ja que, segons assegura, els diferents cossos policies "tenen molt pocs titulats universitaris".

"Pensar en algú que miri papers i reflexioni, faci de mediador en conflictes o atengui les víctimes ha sonat a xinès durant molt de temps i des de la Policia Municipal hi hem començat a treballar com hem pogut", reconeix. Per això, des del cos fan una valoració molt positiva del fet de poder comptar amb aquests alumnes en pràctiques perquè aporten una nova visió a la tasca habitual dels policies.

Per exemple, una dels alumnes, la Sara Iglesias, està analitzant les dades delictives del 2012 per tal d'establir un patró de criminal. D'aquesta manera, si es pot establir un comportament comú entre la majoria de delinqüents, l'alumna pot proposar accions preventives per evitar el delicte. Un altre dels treballs dels estudiants és el que desenvolupa l'Albert Díaz, que està fent un buidatge dels fulls d'incidències dels mesos de gener a abril del 2012 al sector est de la ciutat. Així, pot fer una anàlisi sobre les incidències més comunes i, novament, aportar propostes de millora.

Els alumnes reconeixen que treballant colze amb colze amb els agents estan coneixent altres facetes dels policies. "La feina de proximitat que fa el cos normalment no es veu tant, la policia es veu sovint com una arma reactiva i t'adones que fan molta feina en positiu", reconeix un dels alumnes, l'Albert Díaz. Així mateix, els alumnes també fan pràctiques tant a l'Oficina d'Atenció a la Víctima o fan acompanyament i seguiment de víctimes de violència de gènere, entre d'altres. "Es dóna una atenció molt individualitzada a cadascú segons les seves necessitats", remarca una altra de les alumnes, Susana Cutler.

Un altre dels alumnes, Javier Cuadrado, té voluntat d'especialitzar-se en temes de mediació. Per això, està dissenyant unes enquestes per conèixer el grau de satisfacció dels usuaris dels serveis de mediació així com per conèixer el grau de compliment dels acords que s'aconsegueixen entre part enfrontades gràcies al treball de la policia.

El cap de la Policia Municipal de Girona, Josep Palouzié, reconeix que el context és complicat per poder crear noves places però assegura que l'experiència de tenir alumnes en pràctiques és molt positiva i que es podria repetir amb més cursos. "Crec que seria ideal incorporar criminòlegs a les plantilles de les policies", ha sentenciat.