Un 75% dels visitants a la Fira de Mostres de Girona prefereix desplaçar-se en vehicle elèctric

L'enquesta es va fer a l'espai Mobilèctric amb mig miler de participants

Durant la passada Fira de Mostres de Girona els visitants van poder conèixer les darreres novetats de mobilitat elèctrica a l’espai Mobilèctric que van promoure conjuntament Corve (Associació d’empresaris del comerç i la reparació de l’automoció i la nàutica), el col·legi EnginyersGi i Fira de Girona.

En aquest espai els participants també podien respondre una enquesta sobre hàbits de mobilitat i transport personal. De les 476 respostes se’n desprèn que el cotxe particular és l’opció més habitual per fer els desplaçaments diaris fins al lloc de treball o centre formatiu, amb un 46%. Un 32% fa a peu aquests trajectes, mentre que un 10% utilitza la bicicleta, un 7% el transport públic i un 5% la motocicleta. Si se sumen els usuaris de cotxe i moto es pot observar com el 51% utilitza diàriament el vehicle privat.

Davant la pregunta de quin seria el mitjà de transport desitjat per la mobilitat personal, el 74% de les respostes s’inclinen pel vehicle elèctric —12% bici elèctrica, 9% moto elèctrica, 7% bus elèctric, 18% cotxe elèctric, 28% patinet elèctric—, mentre que el 15% mantindria l’opció d’anar a peu i el 9% en bicicleta.

En quant a l’opinió dels enquestats sobre la transició cap a una mobilitat electrificada o híbrida el 91% s’hi mostra totalment a favor. El percentatge s’enfila fins el 94% de suport a polítiques progressives que afavoreixin la mobilitat a la ciutat.

Dels resultats de l’enquesta els organitzadors en conclouen que hi ha una bona predisposició i demanda per nous sistemes de mobilitat elèctrica o sostenibles que vagin substituint el vehicle de motor de combustió particular. Tanmateix per la majoria dels enquestats aquest canvi ha de venir de la mà de millores de la mobilitat urbana que facilitin la transició.