Les obres al carrer Ballesteries de Girona s'allarguen fins el 25 de novembre

S'han localitzat restes arqueològiques de l'època romana

Les obres al carrer Ballesteries de Girona no acabaran fins el 25 de novembre després que s'han trobat unes restes arqueològiques de l'època romana a tocar de la pujada de Sant Feliu. Consisteixen en cinc sitges i un tros de mur que es van localitzar durant l'obertura d'una rasa.

Els treballs, que van començar el 29 d'agost, havien de durar inicialment dos mesos -fins el 21 d'octubre- i van posar-s'hi en contra els comerciants de la zona assegurant que els perjudicaria econòmicament. El motiu dels treballs és l’obertura d’una rasa per escomeses de subministrament elèctric a l’immoble del carrer de les Ballesteries número 19 i la pujada de Sant Feliu número 3.

Durant la primera setmana es va executar els sondatges per localitzar els serveis existents. A partir del 5 de setembre es van iniciar els treballs d’excavació de la rasa des del transformador del carrer dels Calderers fins a connectar amb l’escomesa de l’immoble del número 19 del carrer de les Ballesteries.

Davant d’això, l’Ajuntament de Girona ha establert vies alternatives per circular pel Barri Vell. Els vehicles que accedeixin al centre històric des de la plaça de Catalunya, en arribar al carrer de les Ballesteries, seran desviats cap al carrer de l’Argenteria i la rambla de la Llibertat. Els automòbils que hagin d’accedir al sector de la catedral hauran d’entrar al Barri Vell pel carrer del Bellaire i la pujada del Rei Martí.

Mentre el carrer de les Ballesteries estigui tancat a la circulació, els vehicles de més de 3,5 tones no podran accedir al centre històric per la plaça de Catalunya a causa de les maniobres que s’han de fer per circular per l’itinerari alternatiu. Pel que fa a l’accés de la pujada del Rei Martí, aquest es restringeix a vehicles de tipus turisme i a furgonetes lleugeres a causa de la limitació d’amplada i alçada del vial.

Durant les obres no es permet l’accés als guals del carrer de les Ballesteries. L’accés als guals de la pujada de Sant Feliu s’ha de fer des de la pujada del Rei Martí. D’altra banda, els treballs també afecten la circulació del bus urbà. L’L12 no circula pel Barri Vell durant el període d’obres.