Roses presenta un pressupost de 36,7 MEUR pel 2023, gairebé un 4% més que aquest any

Les principals inversions van a l'atenció a persones, reactivació econòmica i millora urbana

L’alcalde de Roses, Joan Plana, i el regidor d’Economia i Hisenda, Marc Danés, han presentat els pressupostos de l’Ajuntament per al proper exercici de l'any 2023. L’alcalde remarca que "tanquem el cicle de l’actual mandant amb uns pressupostos marcats per la coherència amb els tres exercicis anteriors, el rigor i un control acurat de la despesa pública". Aquests assoleixen un total de 36.746.000 euros, xifra que representa un augment del 3,92% respecte aquest 2022.

Uns pressupostos, afegeix el batlle, "que donen continuïtat a les prioritats marcades: oferir al comú de la ciutadania uns serveis i activitats de qualitat; atendre les necessitats socials del municipi, les quals han requerit a causa de la pandèmia diferents injeccions pressupostàries al llarg d’aquest temps i que ara mantindrem per pal·liar els efectes post-pandèmics; impulsar campanyes i accions destinades a la promoció turística i del comerç per a la reactivació econòmica i prosseguir amb la gradual millora urbana per fer de Roses una ciutat més amable i sostenible".

Roses afronta l’any 2023 prestant una atenció especial a les situacions de vulnerabilitat que es puguin donar al municipi en l’actual context de crisi. Amb aquest objectiu, l’Àrea d’Acció Social mantindrà durant l’any 2023 les partides destinades a prestacions d’urgència social dels dos exercicis previs (100.000 euros), la destinada a sufragar dues places a la residència de gent gran per atendre casos de necessitat (48.150 euros), o la dotació al Centre de Distribució d’Aliments gestionat per Càritas (60.000 euros), a més dels serveis assistencials habituals i de la recent cessió d’un pis de propietat municipal a Altem com a allotjament tutelat per a persones amb discapacitat intel·lectual.

Destaca un important increment de la partida destinada a les activitats que ofereix el Pla Educatiu d’Entorn de l’Àrea d’Ensenyament, que passa dels 28.000 euros de l’any 2022 a 78.500 euros per a l’any 2023, gràcies a una subvenció aportada per la Generalitat de Catalunya que, en el cas de Roses, s’aplicarà a augmentar els tallers d’estudi i a l’atenció emocional d’infants i joves. Marc Danés, regidor d’Economia i Hisenda i d’Ensenyament, explica que "els efectes de la pandèmia s’han acarnissat amb aquest grup de població.

Des de la comunitat educativa se’ns alerta de les dificultats detectades entre els escolars, que arriben amb un assoliment inferior dels objectius curriculars, així com la detecció de problemes de socialització entre aquests infants i joves. Per fer front a aquesta situació, destinarem una important dotació a augmentar els tallers d’estudi per oferir un suport i reforç escolar, d’una banda, i augmentarem durant el proper curs els tallers i xerrades per dotar de recursos i d’un acompanyament emocional a través de les escoles".

En aquest àmbit, una nova incorporació al pressupost 2022 és la destinada a la mediació de conflictes juvenils (12.000 euros) que, en aquest cas des de l’Àrea de Joventut, realitzarà accions de carrer per atendre casos de conflictivitat entre joves.

Pel que fa als serveis prestats a les persones desocupades, l’Àrea de Promoció Econòmica mantindrà les formacions destinades a millorar les competències i preparació per a l’accés al mercat laboral, amb una partida de 40.000 euros, així com els serveis de dinamització i inserció laboral que ofereix a través del Consell Comarcal.

En l'apartat de suport a l'associacionisme, i pensant en el retorn social i en la important tasca que aporten les diferents entitats que desenvolupen la seva activitat en el municipi, ja sigui des d'un àmbit social, cultural, esportiu, assistencial, comercial, etc, el consistori continua amb la seva política d’ajuts, arribant a destinar durant 2023, 1.289.450 euros a subvencions a entitats i associacions.

Més activitats d’activació econòmica i turística

Les activitats d’impuls i promoció de la gastronomia i producte local rosincs iniciades aquest 2022 per l’Àrea de Promoció Econòmica amb la posada en marxa de l’Aula Gastronòmica, continuaran durant 2023 amb nous tallers i activitats i un pressupost de 23.800 euros.

Les campanyes destinades a la desestacionalització, com ara Fira de la Rosa, Festivalet, Fira de la Cervesa Artesana..., es mantindran durant 2023, incorporant accions per a la dinamització econòmica del mercat municipal (7.500 euros).

L’Àrea de Turisme, amplia la partida destinada a activitats turístiques (visites guiades, enoturisme, turisme familiar, turisme actiu, etc), que passa dels 69.000 euros de 2022 a 90.000 euros per a l’any 2023, i continuarà també amb les serves accions de promoció de la badia i campanyes turístiques a nivell estatal i europeu (80.000 euros).

Inversions per a recuperar els carrers per a vianants i ciclistes

Les inversions previstes per al proper any a Roses estan destinades a la millora urbana de diferents espais del centre molt densificats, situats entre la Ciutadella i la rotonda del Mercat Municipal. Són projectes dirigits a oferir a la ciutadania espais més amables i de qualitat, on el vianant recuperarà protagonisme i que ajudaran a vertebrar els diferents barris de la zona centre de la població. En concret, s’actuarà urbanísticament en els carrers Madrid, Granada i plaça Pep Ventura, destinant 430.000 euros durant 2023.

D’altra banda, els 300.000 euros destinats a pressupostos participatius, s’aplicaran l’any que ve al projecte que ha resultat guanyador en la votació final del procés: creació d’un macro carril bici/peatonal que connectarà les urbanitzacions amb el poble. Aquest carril permetrà una mobilitat més sostenible entre les diferents zones urbanitzades del municipi, interconnectant-les entre elles.

Principals inversions Pressupost 2023

  • Inversió en terrenys: 50.000 euros
  • Redacció projecte Casa Rahola Berga (nova seu Arxiu Municipal): 98.000 euros
  • Reforma carrer Madrid: 180.000 euros (108.000 euros subvencionats Diputació de Girona)
  • Reforma plaça Pep Ventura i carrer Granada: 250.000 euros (200.000 euros subvencionats Diputació de Girona)
  • Projecte Pressupostos participatius (macro carril bici/peatonal): 300.000 euros
  • Millores urbanes, finques municipals i ves públiques: 100.000 euros
  • Millores serveis d’aigua i clavegueram: 110.000 euros
  • Buidat fossat oest Ciutadella i restauració contraguardia: 190.000 euros
  • Millores equipaments (cementiri, esportius, biblioteca, CAR, escoles...): 111.000 euros
  • Equipament informàtic (renovació material, programari, connexió fibra òptica): 165.000 euros

Per al finançament de les inversions projectades per a l’exercici 2023, es preveuen 316.000 euros de subvencions i es destinen 1.356.000 euros de recursos corrents. L’estalvi net suposa el 4,10% dels ingressos corrents, cosa que permet un important autofinançament de les inversions. Cal destacar la important reducció de les despeses financeres, que ja es va produir majoritàriament al 2022 a causa de l’eliminació d’interessos de préstecs i de la despesa destinada a amortització de capital, però a més, de cares al 2023 també desapareixen les comissions de custòdia de fons per part de les entitats financeres que es pagaven des de 2021.

Per la seva banda, dins el Pla d’inversions presentats per les empreses municipals, destaquen en el cas del Port Esportiu l’estabilització de la Platja de la Punta, la instal·lació de pantalans flotants a les cales i la compra d’un cotxe elèctric; en el cas de Proder (Piscina Municipal), la compra de noves màquines de fitness, la substitució del dipòsit AFS i l’adequació del sistema de prevenció de legionel·la, de bombes dosificadores i altres petites millores en manteniment i programes informàtics; i en el cas de Rosersa, la compra d’una furgoneta elèctrica per a l’àrea de via pública i una d’híbrida per a l’àrea d’enllumenat públic, de maquinària de jardineria i forestal i de programari informàtic.