Figueres regula l'ús del burca als edificis i equipaments municipals

Tampoc es podran emprar cascs o passamuntanyes

Des de l'Ajuntmament de Figueres asseguren que per dur a terme aquest document, i a iniciativa de les regidories de 'Drets Civils, Solidaritat i Cooperació', 'd'Acció Cívica' i de 'Barris i Participació Ciutadana', el consistori s'ha presentat a la convocatòria del Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya per a projectes de desenvolupament, consolidació de polítiques locals de foment del civisme i la dinamització comunitària per als anys 2010 i 2011.

Aprofitant l'avinentesa d'aquesta convocatòria s'endegarà un 'Pla Local de Civisme' amb l’objectiu que sigui actiu i participatiu, per tal d'enfortir la implicació dels figuerencs i figuerenques. Aquest procés de dinamització cívica i comunitària és previst que culmini amb l'adequació de la vigent 'Ordenança de Civisme i Convivència', a la creixent interculturalitat que configura el teixit poblacional figuerenc i que fa aconsellable promoure el foment del civisme intercultural a la nostra ciutat.

Des del Govern municipal es creu que aquesta és la millor manera de contribuir a la llarga tradició integradora de Catalunya i de fomentar el model de convivència adient entre els diferents col·lectius que conflueixen a la ciutat de Figueres. És en aquest marc d'actuació on, per exemple, s'haurà de regular que els ciutadans i ciutadanes en els edificis i equipaments municipals no portin una indumentària que, en tapar-los la cara, dificulti la identificació personal.