Es dobla la presència d'estrangers ancians a l'Alt Empordà

El 30% dels enquestats pel Consell Comarcal diuen que la falta de recursos és la seva principal preocupació

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà conjuntament amb l'ajuda dels casals de la comarca ha portat a terme un estudi per analitzar la situació que viuen els majors de 65 anys del territori i oferir una mirada específica sobre les principals necessitats d'aquest col·lectiu. L'anàlisi es va fer mitjançant enquestes a 231 persones de 27 municipis diferents.

D'aquí se'n desprèn que en els darrers vuit anys ha augmentat considerablement el conjunt de població envellida i s'ha doblat, en comparació amb el 2004, el nombre d'estrangers d'edat avançada que viuen a l'Alt Empordà. A més, el 30% dels enquestats asseguren que la seva principal preocupació és la manca de recursos econòmics.

L'anàlisi de la situació i les dificultats que pateixen els majors de 65 anys que habiten a la comarca de l'Alt Empordà l'ha portat a terme el Consell Comarcal de l'Alt Empordà mitjançant un dels seus òrgans, el Consell Consultiu de la Gent Gran d'aquesta comarca gironina. L'estudi es va dur a terme mitjançant una sèrie d'enquestes distribuïdes entre els assistents a la Trobada de Casals i l'Associació de la Gent Gran de l'Alt Empordà que es va portar a terme el 22 de setembre de l'any passat a Castelló d'Empúries.

L'informe vol ser una eina de coneixement de la realitat social, oferir una mirada específica sobre les principals necessitats que tenen les persones majors de 65 anys d'aquesta comarca i ajudar a prioritzar les accions que cal dur a terme en els pròxims anys. L'estudi es divideix en tres parts, una primera basada en l'anàlisi dels perfils demogràfics, un segon apartat dedicat a les valoracions i consideracions que tenen els majors de 65 anys sobre la seva situació actual i com veuen els casals i un tercer apartat on es plantegen les possibles línies de treball. L'informe s'ha basat en les dades del padró d'habitants i en les 231 enquestes -que es van realitzar sense definir prèviament una mostra de la població- durant la trobada que va aplegar a 614 persones.

En principi, s'ha de tenir en compte que només van contestar l'enquesta un 37,5% de les persones que van assistir a la trobada i que el 63% d'elles eren dones. Gairebé el 53% dels enquestats tenien entre 70 i 79 anys. Tot i això, d'aquest estudi se'n desprèn una sèrie d'elements interessants segons el Consell Comarcal de l'Alt Empordà que considera claus a l'hora d'analitzar aquest col·lectiu.

D'una banda, l'informe ressalta que l'Alt Empordà té un grau d'envelliment semblant al que es pot trobar arreu de Catalunya però ja apunta que en els propers anys el nombre d'habitants majors de 65 anys que habiten aquesta comarca anirà en augment. L'any passat, dels 141.517 ciutadans de l'Alt Empordà, 23.743 eren majors de 65 anys, 50,5% d'ells homes i 49,5% dones.

L'informe assenyala que en els darrers anys no s'ha notat una variació significativa pel que fa a sexes però que el volum total de la població ha crescut notablement. En comparació amb l'any 2004, el creixement del conjunt de la població de la comarca va ser del 26% i de la població major de 65 anys del 20,5% mentre que al conjunt de Catalunya només va augmentar un 11% i la població major de 65 anys un 12%.

Tot i que la majoria d'ancians són de nacionalitat espanyola, en els darrers vuit anys s'ha notat un augment considerable dels ancians d'origen estranger que s'instal·len a l'Alt Empordà. En concret, des del 2004 ha augmentat gairebé deu punts percentuals - passant del 7,4% al 16,5%- el nombre d'estrangers majors de 65 anys que viuen en aquest territori. Per nacionalitats, el sector que més ha crescut són els ciutadans d'arreu de la Unió Europea seguits de les persones provinents d'Amèrica, Àsia i Oceania.

D'altra banda, l'informe també assenyala que les zones més envellides de la comarca es troben a la vessant sud de l'Albera i les Salines. Concretament hi ha nou municipis que superen el 25% de la taxa d'envelliment que són: Maçanet de Cabrenys, Darnius, Espolla, Mollet de Peralada, Porbou, Colera, La Selva de Mar, Siurana i Vilaür. En aquesta línia també s'ha de tenir en compte que la taxa de sobre-envelliment (el percentatge de població major de 85 anys) ha crescut significativament en els últims anys passat del 1,88% el 2004 al 2,50% el 2012.

Un 72,3% dels enquestats assisteix regularment al casalde gent gran

L'estudi també té en compte com valoren els ancians els casals que hi ha a la comarca. Precisament, 167 dels enquestats - un 72,3%- asseguren que assisteixen habitualment al casal mentre que un 27,7% comenta que no va a aquests centres de forma periòdica. Cal destacar que entre les persones que assisteixen amb certa regularitat, més de la meitat, un 65%, són dones i un 35% homes. Els principals motius pels quals les persones enquestades van al casal són perquè les activitats que s'hi fan són del seu interès i perquè aquests centres s'han convertit en un punt de trobada d'amics i familiars. Els enquestats que assisteixen al casal de forma regular asseguren que és perquè fan activitats a altres espais i perquè dediquen temps a la cura i el suport de les seves famílies.

L'enquesta demanava als ancians que determinessin les activitats que realitzaven als casals i què voldrien fer en el futur. Un 24,49% dels enquestats asseguraven que trobaven a faltar més conferències i audiovisuals d'interès per a la gent gran, tallers de memòria i gimnàstica i un 12,24% conferències sobre salut i tallers de manualitats gratuïts. L'estudi també recollia la percepció sobre les principals problemàtiques de la gent gran del municipi.

Manca de recursos econòmics suficients, principal preocupació

En relació amb aquesta qüestió, gairebé un 30% dels enquestats apuntava que el seu principal problema era la manca de recursos econòmics suficients. La segona màxima preocupació era la problemàtica relacionada amb la desinformació sobre els serveis públics i privats (un 12,6%) i les dificultats de mobilitat amb un 11,7% dels enquestats. Relacionat amb això, un 9,5% destacava que patia dificultats d'accés als serveis bàsics. En concret, un 73% dels enquestats assegurava que tenia coneixement i feia ús dels serveis socials d'atenció primària però en relació a l'ús dels serveis socials bàsics només un 36% va afirmar que coneixia de què es tractava.

Davant de tots aquests indicadors, el Consell Comarcal de l'Alt Empordà s'ha marcat unes línies de treball a seguir. En primer lloc, considera pertinent començar un procés de reflexió sobre el futur dels casals de gent gran i repensar-se els recursos que es destinen a aquest grup de població. Des del Consell, conjuntament amb el Consell Consultiu de la Gent Gran assenyalen que en els últims anys s'han notat grans canvis dins d'aquest col·lectiu ja que, actualment, els majors de 65 anys tenen perfils i trajectòries vitals molt diverses. Per aquest motiu, els òrgans apunten a què cal analitzar la situació en profunditat i donar una solució beneficiosa per a totes aquestes persones que formen part d'aquest grup d'edat.