Sancionen el bar de l'estació d'autobusos de Figueres per diverses infraccions

L'establiment fa les funcions de bar-restaurant sense tenir la llicència corresponent

La Guàrdia Urbana de Figueres (Alt Empordà) va dur a terme una inspecció administrativa el 26 d'abril al bar de l'estació d'autobusos on van detectar diverses infraccions. En aquest sentit, els agents van aixecar acta on van deixar constància que al local s'exerceix una activitat diferent de l'autoritzada, concretament de bar-restaurant. També consta que no disposava de fulls oficials de reclamació, ni de projecte tècnic, ni pla de riscos laborals.

El local tampoc disposava del rètol d'informació a l'entrada de l'establiment, ni de senyals indicatives de sortida d'emergència, tampoc d'enllumenat de senyalització. Els agents de la Guàrdia Urbana van fer constar en acta que no disposava dels senyals indicatius de la direcció d'evacuació ni d'un extintor al terra de la cuina, ni de la senyalització corresponent.

El 25 de maig, la Guàrdia Urbana va realitzar una segona inspecció per constatar si s'havien esmenat les deficiències detectades i es va comprovar que no s'havia solucionat cap d'elles. Els agents van posar una sanció al local per un import de 2.600 euros. La societat està en tràmit d'admetre la seva responsabilitat i de fer el pagament corresponent.

El vicealcalde de Figueres, Pere Casellas, recorda que "l'estació d'autobusos és un dels pols de generació d'inseguretat al barri de l'estació i reitera la petició de que millorin la seguretat en l'equipament. Tampoc és tolerable que hi hagi tantes infraccions en les concessions que estan sota les seves competències" assenyala i finalment reclama que el Departament de Territori posi ordre en aquest equipament.