Les operacions van augmentar un 3% l'any passat a l'Hospital Trueta

Per contra partida les consultes externes i les urgències van baixar

Les intervencions quirúrgiques van augmentar un 3% a l'Hospital Josep Trueta de Girona l'any passat, mentre que l'activitat a les consultes externes i d'urgències es va reduir. Per contra, van augmentar els ingressos hospitalaris, amb 15.332 altes, i els tractaments a hospital de dia, amb 9.254 sessions. Són les dades de la gestió realitzada el 2012 que han presentat aquest dimarts la gerència i els membres de la direcció de l'Hospital Trueta i els CAP de l'ICS a Girona. La directora de l'Hospital , Àngels Morales, ha explicat que des del 2008 la complexitat de l'activitat quirúrgica del centre ha crescut un 16%, amb un total de 635 procediments fets al 2012 considerats terciaris, 79 més que al 2011.

La directora de l'Hospital Trueta, Àngels Morales, ha fet un repàs a les dades assistencials de l'any passat, d'entre les quals destaca un increment del 3% de les intervencions quirúrgiques realitzades, amb un total de 9.686 operacions. En general, s'ha reduït l'activitat a consultes externes (207.004 visites) i d'urgències (64.342), i contràriament han augmentat els ingressos hospitalaris (15.332 altes) i els tractaments a hospital de dia (9.254 sessions).


Morales ha destacat l'increment de la complexitat de la patologia atesa al centre, aquella que li correspon com a hospital de referència de la Regió Sanitària de Girona. En aquest sentit, des del 2008 la complexitat de l'activitat quirúrgica del centre ha crescut un 16%, amb un total de 635 procediments fets al 2012 considerats terciaris, 79 més que al 2011.

Així mateix també ha avançat que un mínim del 13% de les cures d'infermeria són d'alta intensitat i correspondrien a pacients considerats semicrítics. Morales també ha posat sobre la taula la disminució de les queixes i reclamacions rebudes a la Unitat d'Atenció a l'Usuari, que han estat un total de 267 al 2012, i per contra un increment dels agraïments rebuts, 109.

Gairebé mil persones es formen al Trueta

Pel que fa a la formació, de postgrau, pregrau i prehospitalari, en l'apartat de recerca s'ha informat que al 2012 hi havia 111 estudis actius, dels quals 35 van iniciar el mateix any (21 estudis observacionals i 14 assajos clínics). A més, es van publicar 86 articles, 21 en publicacions nacionals i 65 en internacionals, amb un factor d'impacte total de 434,670.

En l'àmbit de la recerca, actualment hi ha 19 projectes de recerca emergent. Destaca la feina feta per un grup en concret, el grup de recerca ISV, que l'any passat va publicar 13 aricles amb factor d'impacte de 62,85. Rodriguez també ha explicat que actualment hi ha 200 alumnes
formant-se en els centres d'atenció primària, ja sigui en formació pregrau com postgrau.

Baixada de l'activitat als CAP

La directora d'atenció primària, Sara Rodríguez, ha remarcat que el 2012 ha tancat amb una baixada generalitzada d'activitat a l'atenció primària, tant programada com urgent, i només s'ha vist incrementada l'atenció domiciliària.

Durant el 2012 les reclamacions a l'atenció primària van tenir la mateixa evolució que al Trueta, una disminució de les queixes i un increment dels agraïments i els suggeriments. En total, es van gestionar 520 casos.

Els resultats de l'enquesta de satisfacció feta pel CatSalut posa en evidència el grau de satisfacció dels pacients per l'assistència rebuda als centres de l'ICS a Girona, en la majoria dels centres amb dades per sobre la mitjana catalana.