Porqueres restaurarà un paratge a tocar l'Estany de Banyoles que havia fet d'abocador il·legal

La neteja i recuperació de l'espai permetrà veure l'església de Santa Maria des de la ciutat

L'Ajuntament de Porqueres (Pla de l'Estany) ha aprovat definitivament el projecte de restauració ecològica i recuperació paisatgística del sud-oest de l'Estany de Banyoles. Aquesta actuació, que es concentra en un paratge on antigament havia arribat a fer les funcions d'abocador il·legal, es troba situat entre l'església de Santa Maria i i la vora de l'estany. El projecte, que cobreix una superfície de 12.949 metres quadrats, té un pressupost de 90.829 euros i un termini d'execució de dos mesos.

Amb els treballs es pretén la millora de població de diverses espècies del paisatge habitual a la zona i, de retruc, recuperar la imatge emblemàtica d’un dels elements principals del patrimoni paisatgístic de l’Estany de Banyoles i les seves visuals des de diversos punts que correspon al Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) de l’església romànica de Santa Maria de Porqueres a través de l’eliminació de la coberta d'arbres de l’espai de l’actuació. Aquest fet, permetrà veure la capella des de Banyoles, a l'altra banda de l'estany.

Actualment l’església només es veu des del seu entorn immediat, i no hi ha cap visual des de Banyoles ni el passeig que voreja l’estany degut a l’alçada del bosc de ribera entre l’església i l’estany. Segons l’estudi de visuals, l’església seria visible a l’estany, al camí que voreja l’estany des de l’alçada del Rec de les Estunes fins vora el carrer Prior Agustí, des del mirador de Joan Palau i des de les cases de El Puig.

Alteracions de paisatge

A dia d'avui aquest paratge ha sofert alteracions importants fruit de l'aparició d'un bosc de ribera i comunitats helofítiques. A més, anys enrere també es va utilitzar com a camps de conreu agrícola o fins i tot com a zones d'acobament de deixalles, just fins tocar el litoral mateix de la massa d'aigua de l'estany. Aquestes terres en les darreres tres dècades han sofert canvis on s'han transformat cap a terres semijardinades i seminaturals que requereixen d'una restauració ecològica.

Les alteracions en el terreny també han permès l'entrada d'espècies exòtiques invasores, totes elles d'origen de la jardineria urbana pública o privada. També fruit de les zones inundables s'hi han format herbassars humits alts de gran Carex o canyissars, a més de prats de dall de terra baixa.

Ordenació de l'espai

El projecte contempla un rentat de cara del paratge i una nova delimitació que permeti als visitants gaudir de l'entorn alhora que n'ordena l'afluència per a una millor conservació natural. Per a tot això es desenvoluparan noves senyalitzacions i delimitació dels senders per tal que el visitant pugui dur a terme la seva visita el més sostenible i respectuosa possible i provoqui la mínima alteració de l’indret.

Així doncs es planteja la col·locació de tanques delimitadores, la instal·lació d’una passera mirador sobre la Font sulfurosa de Porqueres (surgència d’aigua amb anhídrid sulfhídric que dona una olor característica d’ous podrits, element singular de l’espai natural) i la fabricació i col·locació de senyalització d’ús públic per tal d’ordenar l’espai i informativa per fer-ne difusió dels seus valors.

El termini per a presentar ofertes i endur-se la licitació del projecte finalitzen el proper 22 d'agost.