Girona adjudica el nou contracte de neteja viària i recollida de residus per 168,07 milions d'euros

El contracte té una durada de 8 anys i anirà a càrrec de UTE FCC Arema Girona

L’Ajuntament de Girona ha adjudicat el nou contracte de neteja viària i recollida de residus de la ciutat. L’empresa encarrega de dur a terme aquestes tasques en els pròxims 8 anys serà UTE FCC Arema Girona, constituïda per FCC Medio Ambiente SAU i Agua, Residuos y Medio Ambiente SA.

“Estem ja a la recta final d’un procés que ha sigut llarg i complex, però que ha servit per definir un model de neteja i recollida de residus que resol les mancances del contracte anterior que vam heretar, amb un servei que no complia els estàndards de qualitat que aquest govern volíem. El nou contracte inclou moltes millores que segur la ciutadania notarà a mesura que es vagin implementant, i que tenen per objectiu teniu una Girona més neta i també assolir els reptes en reciclatge de residus que ens obligarà la Unió Europea en els propers anys. Amb l’adjudicació que hem fet avui només ens falten els últims tràmits, de manera que si no hi ha res de nou, complirem amb la voluntat que el nou contracte de neteja s’estigui ja implementant aquesta tardor”, ha afirmat el regidor de Neteja i Recollida de Residus de l’Ajuntament de Girona, Eduard Berloso.

L’adjudicació s’ha aprovat aquest matí per Junta de Govern Local per un import total de 168.075.747,53 euros (IVA inclòs). El cost de la neteja viària és de 81.809.171,08 euros (IVA inclòs) i el de recollida de residus, 86.266.576,45 euros (IVA inclòs).

La principal novetat d’aquest nou contracte és la neteja amb aigua a pressió a tots els carrers amb freqüència setmanal o quinzenal. També destaca l’augment dels serveis inclosos en àmbits com les escombrades manuals als carrers, places i jardins; així com el reforç de la recollida d’excrements de gossos, la neteja específica de jardins o parcs i la retirada d’herbes a voreres i zones pavimentades tres cops a l’any. També s’augmenten els serveis vinculats a esdeveniments especials com les Fires de Sant Narcís, les festes majors de barri o Temps de Flors; i els relacionats amb episodis puntuals com la neteja específica en zones d’oci nocturn, o la recollida de fulles durant la tardor.

Pel que fa a la recollida de residus, el nou contracte planifica la implementació de diferents models de recollida selectiva a tota la ciutat per millorar els índexs de reciclatge. Es proposen tres models en funció de la tipologia urbana majoritària de cada barri. Un d’ells és el porta a porta agrupat o contenidors intel·ligents que s’implementarà allà on hi ha més densitat de població. L’altre model és el porta a porta domiciliari que es farà on predominen els models de casa unifamiliar. I, finalment, hi ha les àrees temporals de recollida, un model específic pel Barri Vell i el Mercadal.

El mes de gener, es va aprovar per Ple la municipalització del servei de neteja i de recollida i transport de residus amb gestió indirecta, segons aconsellaven tant un estudi d’alternatives de les diferents formes de gestió que es va encarregar a una auditoria externa com els diferents informes tècnics de sostenibilitat, de serveis jurídics i de serveis econòmics del consistori. Amb aquest sistema es garanteix la continuïtat dels treballadors i treballadores i les seves condicions laborals.

La durada del contracte s’estableix en 8 anys, i començarà un cop s’hagi formalitzat l’acord, implementant-se de manera gradual en la fase inicial. Cal destacar que no es preveuen pròrrogues.