Banyoles aprova instal·lar quatre noves comportes als recs de sortida de l'estany

Els treballs tenen un pressupost de 142.916 euros

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Banyoles (Pla de l'Estany), va aprovar inicialment el passat 27 de juny el projecte executiu per a la instal·lació de quatre comportes basculants automatitzades amb cabalímetres als recs de sortida de l'estany. Els treballs tenen un termini d'execució de tres mesos i un pressupost de 142,916,14 euros.

L'objectiu dels treballs és poder regular amb major precisió i rapidesa el nivell de l’Estany de Banyoles així com els cabals de sortida dels recs que el buiden. L’any 2020 es va instal·lar una comporta basculant automatitzada amb cabalímetre al rec d'en Teixidor i un cop demostrada la seva versatilitat i utilitat, s’ha decidit d’instal·lar-ne als altres quatre recs que donen sortida a l'aigua de l'estany: són el rec de ca n'Hort, el rec de la Figuera d'en Xo, el rec Major i rec de Guèmol.

Actualment els recs estan integrats dins el teixit urbà de la ciutat de Banyoles, constituint unes peculiars zones verdes i humides distintives dins el paisatge urbà. A dia d’avui existint de forma clara cinc recs principals dels quals dos presenten un potencial de connexió ecològic molt alt (rec de ca n’Hort i rec d’en Teixidor del Terme), tres presenten trams més o menys llargs entre l’Estany i la primera divisió (rec de la Figuera d’en Xo, el rec Major i el rec de Guèmol) que han esdevingut refugis, per exemple, de les poblacions de les nàiades (les millors de la comarca del Pla de l’Estany). El rec dels Xucladors es considera pràcticament desaparegut.

La seva actual regulació del cabal es fa a través de comportes de model ambiental poc sostenible i de difícil regulació del cabal, tipus guillotina. Existeixen comportes situades històricament en diversos punts dels primers trams dels recs (250 a 350 m de la vora de l’Estany). Comportes que cal millorar la seva localització i sobre tot la seva tipologia de manera que siguin transformades cap un sistema tècnic ecològicament més sostenible i respectuós per la fauna íctica.

Així doncs, l’ajuntament treballa per assolir un repte de gestió / compatibilització de la natura (conservació de la biodiversitat, manteniment de cabals ecològics, etc.) i les necessitats dels veïns per donar servei d’aigua al sistema d’hortes de la ciutat.

Tot passa per la millora del sistema de regulació de l’aigua de forma més eficient. Tasca ja iniciada al rec del Teixidor del Terme on l’ajuntament s’executarà una millora ecològica del rec i el canvi d’una comporta basculant i de regulació piezomètrica l’any 2021.

Així, els recs integren alhora un alt valor patrimonial i natural, tal i com es recull al Pla Especial dels recs de Banyoles, promogut per l'Ajuntament, que protegeix i regula urbanísticament els recs que formen part del sistema de l'Estany.

L'aprovació inicial ha aparegut avui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) per la qual cosa entra en un període de trenta dies d'exposició pública a partir de demà 19 de juliol.