Una app permet als ciutadans informar sobre els nius de vespa asiàtica

El sistema SITMUN també crea un visor públic de nius històrics de l'espècie invasora

El sistema SITMUN-Vespa asiàtica ha creat un espai web obert a tota la ciutadania per recollir observacions de nius. L'objectiu d'aquesta nova eina és incrementar la informació recollida sobre aquesta espècie invasora i es complementa, també, amb la creació d'un visor públic de nius històrics a tot Catalunya.

L'aplicació va néixer el novembre del 2020 per establir un registre de dades associat a la detecció de nius de vespa asiàtica de potes grogues als municipis catalans. Ara, el projecte presenta aquestes dues noves eines perquè qualsevol persona i en qualsevol moment, des d'un telèfon mòbil, pugui introduir informació d'interès i que es posarà a disposició dels ens locals adherits.

El projecte fa un pas més en la recollida d'informació. Per una part, han creat un nou espai web per incrementar la recollida d'observacions de nius de vespa velutina.

En paral·lel, també han desenvolupat un visor públic de nius de vespa asiàtica per tot Catalunya (https://vespaasiatica.sitmun.cat/), un repositori de tots els nius registrats i validats d'anys anteriors pels ens locals. Segons informen en un comunicat, un major volum d'observacions recollides al llarg dels pròxims anys i de manera estandarditzada permetrà avaluar millor els condicionants i les tendències d'aquesta espècie i pot ajudar a gestionar-ne millor la problemàtica.

El projecte l'han desenvolupat conjuntament les diputacions de Girona i Barcelona, en col·laboració amb les diputacions de Lleida i Tarragona i el vistiplau del Servei de Fauna i Flora de la Generalitat de Catalunya.

El primer cas de vespa asiàtica a Catalunya es va detectar el 2012 a la comarca de l'Alt Empordà. Des d'aleshores, l'expansió d'aquesta espècie exòtica invasora ha estat progressiva i ràpida. En l'actualitat, les comarques de Girona i Barcelona són les més afectades. Des del 2018, ja és present a les quatre demarcacions catalanes, tot i que el grau d'invasió a les terres de Tarragona i Lleida és menor perquè les condicions són menys favorables per a la seva propagació.

Les condicions climàtiques, una gran disponibilitat d'aliment, la gran capacitat reproductora d'aquesta espècie i la manca d'enemics naturals específics n'han afavorit l'expansió pel territori. Aquesta vespa exòtica afecta especialment l'apicultura, perquè depreda preferentment abelles de la mel i altera negativament el comportament dels ruscs. Puntualment pot generar riscos en la seguretat i la salut pública i danys en alguns conreus de finals d'estiu i tardor.

D'altra banda, en els darrers anys, hi ha indicis que episodis de forta calor o hiverns freds podrien frenar l'increment poblacional de la vespa asiàtica, però la manca de dades no permet de moment determinar aquestes dinàmiques.

Fins ara, les mesures que s'han pres per erradicar la vespa asiàtica no han aconseguit frenar-ne l'expansió. Per aquest motiu, més enllà de centrar els esforços a procurar mitigar-ne la presència, els experts consideren que cal implementar també mesures per millorar-ne el coneixement i la gestió i també mesures d'adaptació i sensibilització per conviure-hi.

El SITMUN (Sistema d'Informació Territorial Municipal) és una plataforma pública que permet visualitzar i gestionar de manera estructurada i en un únic visor tota la informació geogràfica disponible, a diferents escales i per a tots els municipis. I al mateix temps permet visualitzar i relacionar dades de temàtiques diferents en un únic mapa, amb informació oficial.

El sistema disposa d'un gran volum d'informació geogràfica que ajuda a veure, analitzar, planificar i gestionar el territori. Inclou diferents fonts d'informació generades pels departaments interns de les quatre diputacions, els ens locals de cada demarcació i altres organismes oficials que elaboren cartografia en l'àmbit de les seves competències.

En el cas concret de la vespa asiàtica, s'ha optat per acollir-se a aquest sistema perquè és una aplicació informàtica consolidada que afavoreix l'estandardització en la recollida de dades als ens locals de tot Catalunya i que disposa d'eines i capes que faciliten l'edició, la gestió i la visualització en continu.