Acció Climàtica engega un cens nocturn de senglars a Girona

Hi participaran unes 80 persones a les Gavarres i Rocacorba

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha posat en marxa la realització d’una sèrie de censos nocturns de senglar en algunes àrees privades de caça de la zona del massís de les Gavarres i les muntanyes de Rocacorba, amb la participació del Cos d’Agents Rurals, sindicats agraris, Federació de Caça, titulars cinegètics i pagesos.

Els censos es van realitzar per primera vegada l’any passat i permeten disposar d’una radiografia real d’aquesta zona d’elevada incidència de danys agrícoles causats pels senglars. En total hi participaran unes 80 persones; es van iniciar a principis de juny i es repetiran amb una periodicitat quinzenal fins a mitjans d'aquest mes de juliol.

Aquests censos s’emmarquen en el Pla de xoc que el Departament té en marxa per al control dels danys produïts pel senglar 2022-2024. Amb un pressupost de més de 10 milions d’euros, vol reduir les poblacions de senglar i els efectes i conflictes que produeix a Catalunya, per assolir un nombre de senglars estable i compatible amb la conservació d’altres espècies dels nostres ecosistemes i amb les activitats humanes.

L’objectiu d’aquests censos és doble: d’una banda, obtenir dades objectives sobre la presència de senglars i la seva incidència en els conreus de les zones analitzades i, d’una altra, trobar solucions conjuntes per pal·liar els conflictes en aquests espais.

D’aquesta manera es poden establir els indicadors i llindars en nombre de senglars en cada un dels punts que determinaran la necessitat de fer-hi actuacions cinegètiques, la qual cosa fa possible tenir criteris objectius i permet una diagnosi compartida per tal d’abordar la realitat cinegètica de manera més encertada i amb l’acord dels sectors implicats.

Es realitzaran set itineraris de censos nocturns de senglar que transcorreran per àrees privades de caça ubicades als municipis de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura, la Bisbal d’Empordà, Calonge, Santa Cristina d’Aro, Llagostera, Canet d’Adri, Sant Gregori, Sant Martí de Llémena i Sant Aniol de Finestres.

Resultats satisfactoris en el primer cens

La valoració dels censos realitzats l’any passat ha estat positiva per part de tots els sectors que hi van participar i es considera que es van complir els objectius establerts, tant pel que fa a l’obtenció de dades com pel que fa a la millora de la relació entre sectors. Amb la realització dels censos d’aquest any s’ha de consolidar i millorar el que ja s’ha aconseguit.

Durant els censos realitzats l’any 2021 es van comptabilitzar un total de 1.408 senglars al sector agrícola de les Gavarres i 935 al de Rocacorba. El nombre d’exemplars observats va ser exponencialment proporcional a l’evolució de l’estat dels conreus, i va ser màxim els dies anteriors i posteriors a la sega.

Tot i que els valors dels indicadors acordats no van arribar als valors mínims per fer-hi forçosament actuacions cinegètiques, davant de la presència de senglars als camps, l’entesa entre les parts va permetre que els caçadors duguessin igualment a terme actuacions de prevenció. Aquestes van tenir lloc majoritàriament els darrers mesos del seguiment i es van abatre, mitjançant batudes extraordinàries i actuacions nocturnes, un total de 122 exemplars al sector de les Gavarres i de 115 al de Rocacorba.

D’altra banda, el seguiment iniciat l’any passat ha fet que algunes societats de caçadors valoressin la necessitat de millora de l’efectivitat de les seves actuacions, i en alguns sectors s’ha propiciat la realització, durant la temporada hàbil, de batudes conjuntes. D’acord amb les dades proporcionades pel sector cinegètic, això ha permès constatar que durant la temporada 2021-2022 al massís de les Gavarres, per exemple, s’hagin caçat fins a 1.000 senglars més respecte a la temporada anterior.

Una comissió de seguiment per a aquesta zona

L’any passat es va constituir la Comissió de Seguiment de les poblacions de senglar a Gavarres i Rocacorba, amb 12 representants: tècnics de la Secció d’Activitats Cinegètiques del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, tècnics i representants de la Federació de Caça de Girona, representants dels sindicats agraris UP i JARC, i representants del Cos d’Agents Rurals.

En un total es varen fer quatre reunions en què es van efectuar el disseny, el seguiment i la valoració dels censos. També van permetre incorporar les modificacions que es van considerar oportunes per millorar-ne els resultats. Aquest 2022 s’ha reprès la Comissió de Seguiment amb el mateix format i està previst fer dues reunions ordinàries amb la possibilitat de tantes reunions extraordinàries com es consideri oportú. La primera reunió es va mantenir el mes de maig i es preveu fer la reunió de valoració el mes de setembre.

La Comissió vol ser un espai on poder plantejar les modificacions o debatre qualsevol inquietud de qualsevol dels sectors que participa en els censos, i també ha permès anar més enllà i tractar alguns temes d’actuacions o estratègies cinegètiques d’un abast més ampli.