Porqueres aprova provisionalment prohibir circular per l'entorn de l'Estany de Banyoles

Es poden presentar al·legacions a la nova ordenança fins el 9 d'agost

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat avui l'aprovació provisional i inici del període d'exposició pública de la ordenança que vol regular l'accés de la carretera de circumval·lació de l'Estany de Banyoles i que transcorre dins el terme municipal de Porqueres (Pla de l'Estany).

Aquesta nova normativa limita el pas de vehicles a motor per la GIV-5248 en un tram de 2,6 quilòmetres entre la C-150 al nord fins al sector de l'Estanyol del Vilar al sud. Per tot això, els usuaris que en vulguin fer ús estarà regulat per un control d'accés mitjançant lectors de matrícula i que hauran de demanar permís prèviament al consistori, obtenint una autorització permanent (propietaris d'una finca o habitatge dins la zona restringida), temporal (llogaters d'un habitatge, treballadors que facin la seva activitat a la zona, clients d'establiments turístics) o bé puntual, que tindran una validesa de 24 hores.

El tram on s'instal·laran aquests sistemes de vigilància i control de pas serà un al sud, a l’alçada de l’església de Porqueres, i un segon, al nord, a l’entorn del trencall del camí rural de Cal Ferrer per tal de regular l’accés a la via. S'ha decidit escollir aquest sistema ja que Porqueres no disposa de Policia Local per a poder-ho regular. Amb tot, qui incompleixi la nova ordenança serà sancionat amb 200 euros.

La decisió de pacificar aquest tram ve motivada per la seva ubicació, dins l’Espai d’Interès Natural de l’Estany de Banyoles, que té un ús multimodal amb una gran gran freqüència de pas per a activitats de lleure de tot tipus a la banda oest de l’Estany, motiu pel qual consideren fa necessària regular-la, sobretot l’accés del trànsit rodat per garantir la seguretat dels usuaris, com també la protecció de l’espai natural.

El període d'exposició pública finalitza el 9 d'agost i mentrestant s'hi poden presentar al·legacions.