La Selva invertirà 2,17 MEUR en la planta de gestió de residus entre el 2022 i el 2023

L'ens presenta un projecte als Next Generation per instal·lar plaques solars

La planta de compostatge que gestiona el Consell Comarcal de la Selva a Santa Coloma de Farners es troba en ple procés de modernització. El motiu és que des del 2019 s'han anat fet diverses inversions. De moment, l'ens comarcal ja s'ha gastat 1,07 milions d'euros.

En aquest temps s'ha millorat el sistema de drenatge per les aigües pluvials, la coberta de les naus de maduració on s'hi emmagatzema la matèria orgànica en el procés de compostatge i s'ha construït un dipòsit nou de lixiviats amb una capacitat de 140 m3, fet que millora el seu manteniment posterior.

Ara, el projecte d'actualització i modernització de la planta continua amb inversions que ascendeixen als 2,17 milions entre el 2022 i el 2023. Algunes de les accions previstes per aquest any consisteixen en reduir la generació d'olors que es provoquen amb el compostatge i l'adequació d'un espai per a la post-maduració del compost. També s'automatitzarà la temperatura durant la maduració del compostatge amb un conjunt de sensors i monitorització de les mesures.

Millorar el compost

El 2023 les accions previstes se centraran en millorar l'eficiència energètica i reduir l'impacte ambiental d'aquest edifici. El president del Consell Comarcal de la Selva, Salvador Balliu, ha insistit en què des del 2017 s'han marcat l'objectiu de "retornar al medi natural" el màxim de matèria possible a partir del compost que s'elabora amb la matèria orgànica que es recull i amb les restes vegetals de les podes d'arbres i jardins.

Amb totes les millores efectuades el Consell Comarcal de la Selva vol aconseguir que el compost que s'extregui tingui més qualitat. Per aconseguir aquest punt ha estat vital haver aconseguit millorar la qualitat de la fracció orgànica que es recull. Balliu considera que amb l'aplicació de la recollida porta a porta en bona part dels municipis de la Selva i té un "nivell d'èxit molt elevat". Això ha permès que l'orgànica que es recull "sigui molt més neta" i ara el compost podrà tenir més qualitat.

Plaques solars

A més, el Consell Comarcal de la Selva vol demanar una subvenció europea als fons Next Generation per instal·lar plaques solars a totes les cobertes de la planta de compostatge. Aquesta inversió, quantificada en més de 400.000 euros, suposaria que les plaques solars produïssin la meitat de l'energia que es consumeix cada dia en la planta de gestió de residus que hi ha a Santa Coloma de Farners. En total hi hauria 2.218 m2 d'extensió de plaques solars que generarien una potència de 451,92 KW.

El porta a porta segueix l'expansió

Per altra banda, el sistema de recollida porta a porta segueix sumant municipis a la Selva. El primer que s'incorporarà a la xarxa serà Amer d'aquí a unes tres setmanes. A Santa Coloma de Farners també s'aplicarà el model a la tardor i properament també es farà a Riudarenes i Bonmatí. El conseller comarcal de Residus, Joaquim Vivas, ha destacat que l'adhesió de municipis al nou sistema ha de ser "progressiu" ja que implica un conjunt de canvis pels veïns, però també per les administracions a l'hora de gestionar les recollides dels residus.