Cassà de la Selva resol les ajudes a treballadors afectats per la covid amb una partida de 40.000 euros

S'han presentat 187 sol·licituds de les quals 161 han estat favorables

L'Ajuntament de Cassà de la Selva (Gironès) ha resolt les sol·licituds de les subvencions destinades a empreses no essencials i persones treballadores per compte aliè afectades per la covid-19. Enguany s'han presentat un total de 187 sol·licituds, de les quals 161 han estat favorables. D'aquestes sol·licituds 59 són de persones treballadores per compte aliè i 102 d'empreses.

Aquest any les persones treballadores per compte aliè han rebut un import de 720 euros cadascuna, un 20% més del que estava previst gràcies al repartiment entre les sol·licitants que complien les condicions per rebre les ajudes. Les empreses han rebut un import de 294,11 euros amb un total destinat de 30.000 euros.

En total s'han destinat 71.480 euros en ajudes a aquesta campanya, un 67% més que l'any anterior, l'augment s'ha destinat principalment a les ajudes a persones treballadores per compte aliè que ha passat de destinar 14.400 euros l'any passat a destinar 42.480 euros aquest any. Aquestes subvencions estaven destinades per a les persones que s'havien vist afectades per un ERTO/ERO o que havien perdut la feina a conseqüència de la crisi derivada de la covid a partir del 14 de novembre de 2020.