Figueres tanca el pressupost del 2012 amb un superàvit de més de 370.000 euros

El consistori redueix el dèficit gairebé a la meitat respecte l'any anterior i se situa en elss 4,75 MEUR

L'Ajuntament de Figueres ha tancat el 2012 amb un superàvit de 372.893,85 euros, una dada que l'equip de govern valora com a positiva en el context de crisi actual i de contenció de la despesa. El decret d'aprovació de la liquidació té data de 28 de febrer i inclou altres dades positives, com és el canvi de tendència de l'estalvi net, que ha passat de ser negatiu durant el 2011 a un estalvi positiu de més de 3,36 MEUR, o el fons líquid de tresoreria que ha crescut prop d'un 19% respecte l'any anterior situant-se a finals de desembre del 2012 en més de 10 milions d'euros.

Queda pendent eixugar el dèficit de més de 4,75 MEUR, tot i que s'ha aconseguit reduir gairebé a la meitat respecte el 2011. Per a l'equip de govern aquest superàvit dóna sentit a la política econòmica que s'ha plantejat per aquest mandat municipal, que passa per la contensió de la despesa i la generació d'activitat econòmica a Figueres. Per a l'alcaldessa, Marta Felip, s'ha aconseguit "donar la volta al pressupost" en un context de recessió econòmica "molt dur" i s'ha fet aconseguint un "superàvit, generant estalvi i reduint el dèficit a la meitat". És per això que se senten animats a "seguir treballant amb la mateixa rigorositat que fins ara", detalla el consistori en un comunicat.

El dèficit continua essent una de les assignatures pendents. Tot i que s'ha aconseguit passar d'un romanent negatiu de tresoreria de 9,078 MEUR el 2011 a 4,751 MEUR el 2012. La previsió és aconseguir eixugar del tot aquest dèficit l'any 2014 i que aquest any sigui l'últim exercici que es tanqui amb un romanent negatiu.

Un pla d'ajust

Cal recordar que el consistori va haver d'afrontar un pla d'ajust per tal d'eixugar els més de 9 MEUR de dèficit que havia acumulat durant els exercicis 2010 i 2011. Per aconseguir-ho, l'any passat va anunciar un control "exhaustiu" de la despesa -només podia augmentar un 2% anual- mentre els ingressos havien d'augmentar un 4% per any.

En aquell moment, l'Ajuntament també va acollir-se al pla del Ministeri d'Hisenda que permetia obtenir un crèdit per poder pagar les factures pendents. La xifra total que va sol·licitar el consistori de Figueres era de 4,5 MEUR corresponent als pagaments pendents a proveïdors fins al 31 de desembre del 2011.

Per a aquest 2013, el consistori preveu uns ingressos de 47.229.582 euros i estima unes despeses de 46.617.668 euros. Es tracta d'una previsió d'ingressos lleugerament superior a aquest 2012 (uns 135.206 euros més) i compta amb reduir les despeses en 476.708 euros.

Unes diferències que l'Ajuntament preveu destinar a reduir el deute que arrossega el consistori, i que aquest 2012 se situa en un 94,87%.