Els empresaris volen que la gestió dels polígons no només recaigui en els ajuntaments

L'Incasòl aposta per crear noves zones més competitives impulsades per diversos municipis

La Unió de Polígons Industrials de Catalunya, que engloba 80 associats, ha demanat que la gestió d'aquests espais no només recaigui en els ajuntaments. Segons el seu president, Josep Morell, la "única sortida" a la degradació dels polígons és la col·laboració público-privada i també aconseguir que els ajuntaments reinverteixin bona part dels impostos que paguen les empreses en la millora dels serveis dels polígons.

En una jornada destinada als reptes de futur d'aquests espais, el cap de gabinet de l'Incasòl, Jordi Mora, ha indicat que treballen per impulsar zones industrials "més competitives" que comptin amb la participació de diversos ajuntaments per tal d'oferir millors serveis a les empreses. La Diputació de Girona ha organitzat aquest dimarts una jornada per debatre els reptes de futur dels polígons industrials, en la qual hi han participat membres tant de l'administració pública com també representants dels polígons i empresaris.

Tant el sector públic com el privat han coincidit en apuntar que cal donar un nou impuls als polígons industrials que, a causa de la crisi, han patit deslocalitzacions, tenen naus buides i mancances en comunicacions, il·luminació o senyalització. Veus dels dos sectors també han remarcat que és el moment per impulsar una major col·laboració público-privada.

El president de la Unió de Polígons Industrials de Catalunya, Josep Morell, ha declarat que cal un "canvi radical" i que "la única sortida" és la col·laboració entre empresaris i administracions. Morell també ha demanat que els ajuntaments deixin de ser els responsables únics de la gestió d'aquests espais i que, per contra, els empresaris també siguin responsables de la millora dels polígons. Ara bé, també considera que bona part dels impostos municipals que paguen els empresaris ubicats a les zones industrials han de revertir en millores directes dels polígons, tals com millor senyalització i il·luminació, entre d'altres.

Morell critica la "proliferació" de polígons industrials a molts municipis on, segons opina, hi ha només "tallers o ferreteries". "Això no són polígons, cal pensar aquests espais tenint en compte les necessitats de la demanda i estimular-la", ha declarat. El president de la Unió de Polígons Industrials de Catalunya ha demanat a les institucions un esforç per tal de poder atraure empresaris que vulguin invertir i comprar sòl "amb condicions competitives".

Per la seva banda, el cap de gabinet tècnic de l'Incasòl, Jordi Mora, també ha assenyalat que cal fer un pas més per atraure empreses competitives als polígons catalans. De fet, ha reflexionat entorn al paper que ha de jugar l'Incasòl, que fins ara ha tingut la missió de desenvolupar les zones industrials arreu del país i que, a partir d'ara, ha de treballar per aconseguir un creixement de la competitivitat d'aquests polígons i les empreses que s'hi instal·len. Per aquest nou objectiu, Mora apunta que cal un treball "cooperatiu" entre les diferents administracions i els empresaris.

Una altra de les línies de treball de l'Incasòl és la de determinar quins polígons del país es poden reconduir per tal de convertir-los en zones més competitives. Aquestes zones seleccionades, haurien de comptar amb la implicació de diversos municipis. Es tractaria, doncs, d'una espècie de polígons industrials mancomunats que tindrien un ens gestor format no només per ajuntaments i Generalitat sinó també per empresaris. De moment, Mora ha explicat que estan fent una feina d'investigació per determinar quines poden ser aquestes zones de creixement per poder invertir els "escassos recursos" en aquestes zones industrials que es considerin prioritàries. També reconeix que caldrà fer una gran tasca de negociació amb les administracions locals per tal que apostin per aquest nou model.