L'Hospital de Figueres no registra cap infecció en la cirurgia programada del còlon

Aquesta és una xifra que s'assoleix per tercer any consecutiu

Per tercer any consecutiu, l’Hospital de Figueres (Alt Empordà) ha registrat una taxa d’infecció de la cirurgia programada del còlon del 0% (infecció de localització quirúrgica, ILQ), la qual cosa situa el centre per sota de la mitjana catalana (el 2021 era de 6,5%). És a dir, que cap dels 41 pacients intervinguts del còlon de manera programada a l’Hospital durant el 2021 va patir una infecció derivada de l’operació, ni per ferida superficial ni per fallida de sutura.

La cirurgia programada de còlon es realitza pel tractament del càncer de còlon, i en alguns casos puntuals també s’intervenen pòlips benignes i malaltia diverticular.
La infecció de localització quirúrgica (derivada d’una operació) és actualment la infecció relacionada amb l’assistència sanitària més prevalent i afecta anualment milers de pacients del sistema sanitari de Catalunya. I la majoria es poden prevenir amb bones pràctiques clíniques.

Aquesta taxa zero de l’any passat també es va registrar el 2019 i 2020, i l’assoliment d’aquest resultat s’explica per diversos motius. Un d’ells és que el servei de Cirurgia de l’Hospital de Figueres ha dividit els vuit professionals que l’integren en subequips per patologies quirúrgiques. Això ha permès que els metges que assumeixen la cirurgia programada del còlon hagin adquirit major expertesa i conformin un equip cohesionat, la qual cosa està demostrat que millora els resultats. Un segon factor és que es coordinen tots els serveis i equips de l’Hospital que intervenen en el procediment del còlon, amb l’objectiu d’assegurar que els professionals segueixen els protocols i les accions estàndards indicades.

Un tercer motiu que ajuda a obtenir aquests bons resultats és que el Bloc Quirúrgic de l’Hospital de Figueres disposa d’una torre laparoscòpica en 3D que facilita que, un cop feta la sutura intestinal, el professional injecti un contrast endovenós al pacient, el qual, en pocs minuts, arriba als vasos sanguinis del còlon. Aquesta tècnica de fluorescència per indocianina verda permet comprovar si arriba bé la sang a la unió del còlon, ja que si és així, es minimitza la probabilitat de fallida de sutura, la qual cosa ajuda a evitar la complicació més greu que es pot produir en la cirurgia del còlon, la peritonitis (quan es produeix una fallida de sutura, aquesta deriva en una infecció i, en alguns casos, pot desembocar en una peritonitis).

Finalment, cal tenir en compte que el 2016 l’Hospital de Figueres es va incorporar i adherir al Programa de prevenció de les infeccions quirúrgiques a Catalunya (PREVINQ-CAT). Aquest programa recomana el seguiment d’una sèrie de mesures generals de prevenció de la infecció quirúrgica. En el cas de la cirurgia programada de còlon, s’apliquen les accions genèriques i també les específiques per aquest tipus d’intervenció: profilaxi antibiòtica oral, preparació mecànica de l’intestí, cirurgia per laparoscòpia i ús de protectors de ferida de plàstic de doble anell durant la intervenció. Cada tres mesos es fa una avaluació de la implantació de les diferents mesures i també es revisen les taxes d’infecció.

“Hi ha molts factors al voltant d’un procés quirúrgic que poden marcar la diferència entre obtenir un bon resultat final o no. I el seguiment d’aquestes mesures estàndards per part de l’equip multidisciplinari involucrat en la cirurgia programada del còlon permet que, quan ets a quiròfan, el professional treballi amb més seguretat i el pacient tingui més probabilitats d’evolucionar favorablement”, explica la cap clínic del servei de Cirurgia de l’Hospital de Figueres, Montse Bolarín.

Programa VINCat

El Programa de Vigilància de les Infeccions Relacionades amb l’Atenció Sanitària de Catalunya (Programa VINCat) va ser creat el 2006 per a la vigilància de les infeccions relacionades amb l’assistència sanitària, que estableix un control prospectiu, continuat i estandarditzat de diferents procediments quirúrgics que es consideren, per la freqüència i la gravetat de les infeccions, de gran impacte per als pacients i que alhora comporten un elevat cost per al sistema sanitari. Entre les accions que inclou hi ha el Programa de prevenció de les infeccions quirúrgiques de Catalunya, el PREVINQ-CAT, que es refereix a la cirurgia programada de còlon, entre d’altres.

La infecció de localització quirúrgica té un impacte molt important en les persones: comporta una prolongació de l’estada hospitalària, és una causa freqüent de reingrés i s’associa a una mortalitat atribuïble. A més, ocasiona en els pacients i familiars un sofriment notable en retardar-se la recuperació de la persona i repercutir negativament en la seva qualitat de vida.

Les conseqüències per al sistema sanitari també són molt rellevants: té un cost econòmic elevat directament relacionat amb l’assistència i comporta un cos directe vinculat amb la pèrdua de productivitat, qualitat i anys de vida que pateixen els pacients amb infecció quirúrgica.

Programa de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recte

El Programa de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recte (PDPCCR) va detectar precoçment la malaltia a un total de 13 habitants de la comarca de l’Alt Empordà, durant l’any 2021. De les 16.264 persones convidades a participar-hi d’entre 50 i 69 anys del territori, se n’hi van adherir 5.658, el que representa un 34,79 % del total. Aquesta és la tercera ronda del PCCCR que s’efectua a l’Alt Empordà.
A Catalunya, cada any es diagnostiquen més de 4.000 casos nous de càncer de còlon i recte. Actualment, ha esdevingut la segona causa de mort per càncer a Catalunya en dones, i la tercera, en homes. I afecta sobretot als pacients a partir de 50 anys.

La majoria dels càncers de còlon i recte es desenvolupen a partir de pòlips adenomatosos. El temps mitjà necessari perquè un pòlip esdevingui cancerós és llarg, probablement de 10 o més anys, fet que permet prevenir o detectar precoçment el càncer de còlon i recte i millorar-ne el pronòstic.

Atès que aquest càncer és asimptomàtic fins que està molt avançat, és molt important la participació en aquest tipus de programes de detecció precoç. Els estudis realitzats indiquen que la detecció precoç mitjançant aquesta prova augmenta les possibilitats de curació i pot disminuir la mortalitat per aquest tumor fins al 16 % en els participants al programa.

La participació en el programa és voluntària i es fa biennalment. Es convida a la població diana (tots els homes i dones que tenen entre 50 i 69 anys durant l’any en curs), els quals reben una carta a casa seva on se’ls explica el programa i se’ls informa de com participar-hi.

Els ciutadans que rebin o ja hagin rebut la invitació, s’han de dirigir a una farmàcia adherida al programa, on han de lliurar la carta que conté un codi d’identificació personal. A l’establiment els donaran un kit per recollir una mostra de femta (el Test de Sang Oculta en Femta) i les instruccions de com conservar-la fins que la portin de nou a la farmàcia, qui les enviarà al laboratori. El mètode de cribratge es fa a partir d’una anàlisi que detecta si hi ha restes de sang a la femta.

Si els resultats de l’anàlisi són negatius, els participants rebran una carta informant-los del resultat i se’ls tornarà a convidar al cap de dos anys. Si els resultats són positius, seran citats per a una visita a l’Hospital de Figueres on se’ls informarà del resultat i del procés a seguir a partir d’aleshores i que parteix d’una colonoscòpia diagnòstica.