la Fundació Príncep de Girona fa una guia per formar nous emprenedors a escoles i instituts

L'informe es distribuirà a 30.000 centres educatius

La Fundació Príncep de Girona (FPdGi) aposta perquè l'emprenedoria es converteixi en una assignatura més per als joves del país. Per això, ha elaborat l'informe 'Aprendre d'emprendre', una guia pionera per a professors i agents educatius que participin en la formació dels joves durant l'educació obligatòria i la formació professional.

La guia no busca aconseguir que tots els joves es converteixin en empresaris, sinó potenciar l'emprenedoria des d'una vessant àmplia fent-los perdre la por al fracàs i inculcant valors com l'esforç i el lideratge. L'informe es distribuirà a 30.000 centres educatius i és la base del projecte 'Emprenedors' de formació d'especialistes en educació emprenedora.

L'informe, editat per Grupo Planeta i elaborat per Carmen Pellicer, Beatriz Álvarez i Juan Luis Torrejón sota la direcció científica de Luisa Alemany, està estructurat en tres blocs. El primer presenta el treball i analitza el context social, econòmic i educatiu en el qual es desenvolupa. Luisa Alemany, que ha portat la direcció científica de la guia, ha explicat que hi ha molta feina a fer en aquest aspectes perquè Espanya és un país amb poca emprenedoria. De fet, la majoria dels emprenedors ho fan per necessitat i no per oportunitat.

Segons l'informe, que hi hagi la meitat d'emprenedors que als països de l'entorn també és degut a que és una societat amb molta por al fracàs i on, per qüestions educatives, no s'ha fomentat l'emprenedoria com a valor. Per això, la Fundació Príncep de Girona aposta per portar l'esperit emprenedor a les escoles perquè és des de la més tendra infància quan es poden fomentar aquestes aptituds.

El segon apartat d''Aprendre d'Emprendre' està centrat en les conclusions de les I Jornades d'Iniciativa Emprenedora celebrades el mes de gener de 2012 a Girona, en el marc de les quals 88 experts de tota Espanya van analitzar els diversos programes educatius en matèria d'emprenedoria que es desenvolupen als centres educatius espanyols.

A més, també han recopilat en un annex les experiències aportades a les jornades de Girona, amb dades necessàries per a contextualitzar-les i obtenir més informació.

El tercer i últim apartat de la guia aborda les claus de l'avaluació de programes d'emprenedoria i realitza propostes per al disseny d'un model de programa extrapolable a qualsevol escola que vulgui iniciar un treball similar. En concret, l'informe realitza 30 recomanacions que fan que un programa que vulgui fomentar l'emprenedoria sigui eficaç.

Segons Carmen Pellicer, que ha format part de l'equip que ha fet la guia, les recomanacions se centren en aspectes com el desenvolupament de l'autonomia personal dels més joves, la seva capacitat de lideratge o la capacitat d'innovar per afrontar nous desafiaments i perquè estiguin preparats per assumir riscos. "S'ha d'entendre que fracassar no vol dir ser un fracassat, només que una vegada no ha anat bé", ha afirmat José Antonio Marina, de la Universitat de Pares.

El projecte 'Emprenedors'

Durant la presentació davant representants del món educatiu, la FPdGi ha anunciat que l'informe 'Aprendre d'emprendre' servirà de base per al projecte 'Emprenedors', impulsat per la FPdGi, que s'iniciarà a l'abril del 2013 per formar especialistes en educació emprenedora a un centenar de centres educatius de Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla i València perquè liderin projectes a les escoles. A més, es crearà una estructura d'assessorament i acompanyament dels projectes que es realitzin. Els resultats del projecte 'Emprenedors' es donaran a conèixer i es contrastaran amb altres iniciatives a les II Jornades d'Iniciativa Emprenedora que tindran lloc a principis del 2014.