L'amiant a la coberta de la piscina de Palau a Girona impedeix posar-hi plaques solars

El PSC en demana la seva retirada

El PSC de Girona demana que es retiri l’amiant de la coberta de la piscina de Palau, d'una banda per eliminar aquest "element perillós", però també perquè així s'hi podran instal·lar plaques solars. El grup municipal ha assenyalat que, tot i que la retirada de l’amiant "no és de la màxima urgència, això no vol dir que s’hagi de retardar durant anys, sinó que s’ha d’afrontar la millora de la instal·lació en un termini raonable de temps".

L’Ajuntament de Girona ha tirat enrere la contractació de les obres per instal·lar plaques solars a la piscina de Palau, perquè aquesta acció seria contrària a una instrucció de la direcció general de Relacions Laborals, Treball autònom, Seguretat i Salut laboral sobre l’amiant, el doblatge de cobertes i la instal·lació de plaques solars. De rebot, la mesura afecta també a les plaques que s’havien d’instal·lar a la piscina de Can Gibert, tot i que en aquesta instal·lació no hi hagi amiant, perquè les dues piscines estan incloses en el mateix lot de contractació. L’expedient de contractació de les obres s’havia aprovat a la Junta de Govern Local del dia 11 de febrer i incloïa les obres i el servei de manteniment de la instal·lació de plaques fotovoltaiques al Mercat del Lleó, el pavelló de Vila-roja, l’Escola Font de la Pólvora i les piscines municipals de Palau i Can Gibert.

Una vegada aprovat això, però, un informe tècnic va alertar que hi havia aquesta instrucció de  seguretat i salut laboral de la Generalitat que impedia les obres, perquè “l’objectiu de la instrucció és la no autorització de cap feina sobre cobertes de fibrociment que puguin dificultar el desmantellament i retirada d’aquest material”, tot plegat en el marc de la creació de la Comissió per a la eradicació de l’amiant a Catalunya i l’impuls d’un pla amb el mateix objectiu. La instrucció tenia més d’un any d’antiguitat.

La licitació de les obres estava dividida en tres blocs: al primer hi havia el Mercat del Lleó, al segon les dues piscines de Palau i Can Gibert i al tercer el pavelló de Vila-roja i l’Escola Font de la Pólvora. L’informe tècnic assenyala que la piscina de Palau té una coberta de fibrociment “que fa uns anys es a doblar amb unes plaques metàl·liques que coincideix plenament amb l’objectiu de la instrucció: no posar res damunt de cobertes que continguin fibrociment que pugui dificultar-ne la retirada”.

Un informe complementari emès l’1 de març assenyala que “sí que es possible el desistiment d’un lot del contracte sense afectar a l’adjudicació de la resta”, de manera que les obres licitades són executables excepte pel que fa al lot 2, que és el que es veu afectat per la instrucció. Al capdavall, però, la circumstància que afecta a la piscina de Palau ha acabat afectant també, de retruc, a la de Can Gibert.